Příspěvek – Quattuor Artes, z.s.

Vážení rodiče,

dne 27.6.2023 proběhla členská schůze zapsaného spolku Quattuor Artes (Čtvero umění), následnická organizace Rady rodičů při ZUŠ F.A. Šporka. Zápis ze schůze, stejně jako informace o stanovách, výboru spolku, jeho hospodaření a aktivitách, které podporuje, najdete na webových stránkách ZUŠ (https://zuslysa.cz/quattuor-artes).

Na školní rok 2023/2024  rok byl členskou schůzí schválen příspěvek na ve výši 200,-Kč na dítě.

Díky vybraným příspěvkům může spolek podporovat aktivity ZUŠ, které se konají nad rámec standardní výuky a není možné je hradit z rozpočtu školy. Jedná se především o dopravu žáků na soutěže a vystoupení, exkurze, soustředění, občerstvení na četných školních akcích, nadstandardní učební pomůcky a také odměny absolventům. Vybrané příspěvky zároveň spolku umožňují žádat o další finanční zdroje z programů podpory organizací pracujících s dětmi do 18 let v Lysé nad Labem. 

Prosíme Vás o vyplnění přihlášky (nutné jen jednou) a uhrazení příspěvku, aby spolek mohl i v tomto školním roce podpořit Vaše děti na jejich umělecké cestě.

Quattuor Artes z.s. a ZUŠ F. A. Šporka