Studio Šikulka

Studio Šikulka je určeno pro děti od 4 let. Vaše dítě zde může rozvíjet své předpoklady ke zpěvu, k tanci, k výtvarným činnostem, k recitaci a dramatickému projevu. Paní učitelky po celou dobu pečlivě sledují, ve kterém z uměleckých oborů má Vaše dítě největší nadání a doporučí pokračování v řádném studiu v naší základní umělecké škole.

Studio Šikulka probíhá jednou týdně ve dvou 50-ti minutových blocích s desetiminutovou přestávkou na malou svačinku a přesun k další výuce. V prvním bloku se děti věnují výtvarným a hudebním činnostem, druhý blok je zaměřen na taneční a dramatickou výchovu. Cena za jeden blok je stanovena na 50,- Kč, platí se za celé pololetí (orientační výpočet 16 týdnů x bloky x 50,- = 1600,- Kč). Výuka neprobíhá v období školních prázdnin a svátků.

Dokumenty

Ikona
Závazná přihláška - Studio Šikulka
Ikona
Seznam Šikulky - 2022/2023
Ikona
Seznam Šikulky - 2023/2024