Kalendář

8. Červen do 12. Červen Talentové zkoušky (v tomto týdnu bude výuka probíhat distančně) 13:00 do 16:30
1. Červen Děti pro děti 18:00

Děti pro děti

Srdečně vás zveme na streamovaný koncert našich žáků Děti pro děti z Kina v Lysé nad Labem, který se bude konat v pondělí 1.6.2020 v 18.00. Uslyšíte pestrou směs nástrojů i repertoáru věnovanou Dni dětí. Koncert se koná ve spolupráci s Kinem Lysá nad Labem a Snews. Těšíme se na vaše sledování!!

Mgr.Vlasta Blažková 

Talentové zkoušky 2020/2021 Doplnění!!

Vážení rodiče,

talentové zkoušky na školní rok 2020/2021 proběhnou v týdnu od 8.- 12.6.2020.  Vzhledem k  nutným hygienickým opatřením, i kvůli přívětivějšímu průběhu budou talentové zkoušky probíhat na základě vyplnění elektronické přihlášky v rezervačním systému. Budete si moci zvolit přesný pro vás nejvhodnější termín a pak jen stačí přijít ve vybranou hodinu. Zároveň odpadnou fronty na chodbách a shlukování většího počtu lidí.Věříme, že toto opatření přinese lepší fungování talentových zkoušek a ušetří vám čas. 

Důležité!!! Zahájení provozu v ZUŠ!!

Vážení rodiče!
 
Na základě společného rozhodnutí naší školy a zřizovatele - Města Lysá nad Labem jsme se rozhodli odsunout zahájení výuky v naší škole na 18.5.2020 t.j. po skončení nouzového stavu. Naše škola se připravovala na možné zahájení 11.5.2020, všichni učitelé se už velmi těší na osobní práci s dětmi, ale vzhledem k nesplnitelnosti některých požadavků na provoz jsme usoudili, že zahajovat výuku za každou cenu nebudeme.

Úplata za vzdělávání v době zákazu osobní přítomnosti žáků v ZUŠ

Vážení rodiče,

níže uvádíme údaje převzaté z webu MŠMT, které byly zveřejněny 17.4.2020, a které určují náš postup v oblasti úplaty za vzdělávání v době zákazu osobní přítomnosti žáků v ZUŠ. Z informací vyplývá, že úplata za vzdělávání se nevrací. Jediná možnost, jak dostat část úplaty zpět, je odhlásit své dítě ze ZUŠ. Právo přihlásit se znovu a po vykonání talentových zkoušek v září znovu nastoupit  tím není nijak dotčeno. 

Pevné zdraví přeje

Mgr.Vlasta Blažková

Naše Jana Erbenová v semifinále Zlatého Ámose

Drželi jsme palce Janě Erbenové v semifinále ankety Zlatý Ámos!!

Do finále sice nejde, ale pro nás je vítěz bez ohledu na pořadí. Jen na fotkách se nějak schovává :-) !!

Gratulujeme, Jani!!!

Zrušení výuky v ZUŠ

Vážení rodiče,
 
s platností od 11.března 2020 se na základě  Mimořádného opatření Ministrerstva zdravotnictví ruší veškerá výuka v ZUŠ F.A.Šporka včetně kurzů Studia Šikulka a pěveckého sboru QuantumTet.
Ruší se rovněž všechny plánované akce školy. Toto opatření platí do odvolání. O změnách budete včas informováni.
 
Mgr. Vlasta Blažková
ředitelka školy

Opatření - koronavirus

Vážení rodiče, níže uvádíme sdělení školám z KÚ Středočeského kraje k ochraně před šířením koronaviru. Věnujte jim, prosím, pozornost.

Mgr.Vlasta Blažková

 

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

v souvislosti se šířením virového onemocnění způsobeného novým typem koronaviru (Covid – 19) se na Vás obracím s informacemi, jak snížit možnost přenosu infekčního agens a omezení výskytu onemocnění:

Okresní kola soutěží

Naši žáci se jako každý rok opět účastní nejrůznějších soutěží. Gratulujeme jim i jejich učitelům k výborným výsledkům a řadě z nich i k postupu do krajských kol. Je třeba vyzdvihnout práci našeho klavírního oddělení, jehož práce nese vynikající a vysoce nadprůměrné výsledky.

Výsledkové listiny viz níže

https://www.soutezezus.cz/souteze/vysledkova_listina/?id_kola=11498

Stránky

Subscribe to Základní umělecká škola Lysá nad Labem RSS
Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka - idatabaze.cz Základní umělecké školy - idatabaze.cz