Kalendář

22. Říjen Koncert žáků v sále ZUŠ 17:30
8. Říjen Koncert žáků v sále ZUŠ 17:30
30. Září Třídní koncert žáků L. Buka 17:30

Výuka v pátek 25.9.2020

Vážení rodiče, milí žáci,

v pátek 25.9.2020 se v naší škole normálně vyučuje, není vyhlášeno ředitelské volno.

Mgr.Vlasta Blažková

Opatření MZd od 18.9.2020

Vážení rodiče, milé děti,

upozorňujeme na nutnost nošení roušky během celého pobytu v ZUŠ včetně vyučování, a to bez ohledu na věkovou kategorii žáků. Vyplývá to z dokumentu z MŠMT - viz citace níže. Výjimku tvoří výuka zpěvu, dechových nástrojů a tanečního oboru. Tato situace nás nikterak netěší, musíme však bohužel nošení roušky vyžadovat.

Brzký konec epidemie přeje Mgr.Vlasta Blažková

Zrušení výuky v Kostomlatech nad Labem 22.9.2020

Vážení rodiče,

na naší pobočce v Kostomlatech nad Labem je v úterý 22.9.2020 zrušena výuka. V ZŠ Kostomlaty nad Labem, kde máme učebnu, bude vypnutý proud a nepoteče voda, takže bychom nemohli zajistit odpovídající hygienické podmínky.   

Děkujeme za pochopení

Mgr.Vlasta Blažková

Poděkování

Vážení rodiče,

děkujeme všem, kteří věnovali čas vyplnění našeho dotazníku o distanční výuce v ZUŠ v době karantény. Z předběžných výsledků vyplývá, že valná většina respondentů oceňuje přístup naší školy k distanční výuce, což jsme velmi rádi. Vítáme i připomínky, které z průzkumu vyplynuly, protože nám pomohou zlepšit distanční vyučování pro případ dalšího nuceného odloučení učitelů a žáků. Věříme však, že už karanténa v takovém rozsahu jako na jaře vyhlášena nebude.

Děkujeme, že nám pomáháte zlepšit naši práci!

Mgr.Vlasta Blažková

Opatření v ZUŠ od 10.9.2020

Vážení rodiče, milí žáci,

 vzhledem k Mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 9.9.2020 vás prosíme, abyste ve společných prostorách naší ZUŠ (chodby, WC) používali roušku, respirátor apod... 

Děkujeme

Mgr.Vlasta Blažková

Zahájení kolektivní výuky

Termíny zahájení výuky jednotlivých oborů:

od 2.9.   hudební obor individuální (hudební nástroje, zpěv)

od 7.9.   výtvarný obor, taneční obor, literárně-dramatický obor - soubory, hudební seminář, hudební přípravka, pěvecké sbory, orchestry

Mgr.Vlasta Blažková

Studio Šikulka - seznamy 2020/2021

Studio Šikulka 2020/2021

Výuka bude probíhat v pondělí 16.00 – 17.45 (předběžně říjen-květen).

Informace o zahájení a průběhu výuky studia dostanou rodiče e-mailem v září.

O zařazení do studia rozhoduje datum podání přihlášky.

 

Šikulka skupina č.1 (pokračovací)

Děti pro děti - ke sledování zde

Streamovaný koncert ZUŠ F.A.Šporka 1.6.2020  https://www.facebook.com/snewsinfo/videos/300223390989990

Děkujeme  všem účinkujícím, jejich učitelům a rodičům, že i přes nucenou distanční výuku připravili a umožnili tak hezký koncert!!

Díky patří i Kinu Lysá nad Labem a televizi Snews za umožnění, přenos a záznam koncertu!!

Mgr.Vlasta Blažková

Stránky

Subscribe to Základní umělecká škola Lysá nad Labem RSS
Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka - idatabaze.cz Základní umělecké školy - idatabaze.cz