Krásné prázdniny!!!

Přejeme všem dětem krásné prázdniny a těšíme se  na shledání s nimi při zahájení školního roku 2020/2021 v úterý 1. září 2020 od 9.00 do 15.00 hod!!!

Mgr.Vlasta Blažková

Studio Šikulka - seznamy 2020/2021

Studio Šikulka 2020/2021

Výuka bude probíhat v pondělí 16.00 – 17.45 (předběžně říjen-květen).

Informace o zahájení a průběhu výuky studia dostanou rodiče e-mailem v září.

O zařazení do studia rozhoduje datum podání přihlášky.

 

Šikulka skupina č.1 (pokračovací)

Děti pro děti - ke sledování zde

Streamovaný koncert ZUŠ F.A.Šporka 1.6.2020  https://www.facebook.com/snewsinfo/videos/300223390989990

Děkujeme  všem účinkujícím, jejich učitelům a rodičům, že i přes nucenou distanční výuku připravili a umožnili tak hezký koncert!!

Díky patří i Kinu Lysá nad Labem a televizi Snews za umožnění, přenos a záznam koncertu!!

Mgr.Vlasta Blažková

Talentové zkoušky 2020/2021 Doplnění!!

Vážení rodiče,

talentové zkoušky na školní rok 2020/2021 proběhnou v týdnu od 8.- 12.6.2020.  Vzhledem k  nutným hygienickým opatřením, i kvůli přívětivějšímu průběhu budou talentové zkoušky probíhat na základě vyplnění elektronické přihlášky v rezervačním systému. Budete si moci zvolit přesný pro vás nejvhodnější termín a pak jen stačí přijít ve vybranou hodinu. Zároveň odpadnou fronty na chodbách a shlukování většího počtu lidí.Věříme, že toto opatření přinese lepší fungování talentových zkoušek a ušetří vám čas. 

Úplata za vzdělávání v době zákazu osobní přítomnosti žáků v ZUŠ

Vážení rodiče,

níže uvádíme údaje převzaté z webu MŠMT, které byly zveřejněny 17.4.2020, a které určují náš postup v oblasti úplaty za vzdělávání v době zákazu osobní přítomnosti žáků v ZUŠ. Z informací vyplývá, že úplata za vzdělávání se nevrací. Jediná možnost, jak dostat část úplaty zpět, je odhlásit své dítě ze ZUŠ. Právo přihlásit se znovu a po vykonání talentových zkoušek v září znovu nastoupit  tím není nijak dotčeno. 

Pevné zdraví přeje

Mgr.Vlasta Blažková

Naše Jana Erbenová v semifinále Zlatého Ámose

Drželi jsme palce Janě Erbenové v semifinále ankety Zlatý Ámos!!

Do finále sice nejde, ale pro nás je vítěz bez ohledu na pořadí. Jen na fotkách se nějak schovává :-) !!

Gratulujeme, Jani!!!

Stránky

Subscribe to Základní umělecká škola Lysá nad Labem RSS
Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka - idatabaze.cz Základní umělecké školy - idatabaze.cz