Výtvarný obor

Požadavky pro přijetí

  1. vykonání talentových zkoušek viz kritéria pro přijetí

Další nabídka

Základní informace

Ve výtvarném oboru se mohou děti vzdělávat od 5 let. K dipozici mají výtvarnou pracovnu vybavenou počítačovým pracovištěm, televizí, DVD přehrávačem. Dále mohou využívat modelovnu s keramickou pecí a hrnčířským kruhem v suterénu budovy. Pravidelné výstavy se konají dvakrát ročně v Galerii ve sklepě v budově školy.

Během studia mladí výtvarníci zvládnou nejrůznější techniky – od kresby, malby pastelem, vodovými či temperovými barvami, malby na sklo i hedvábí přes papíroryt, suchou jehlu, linoryt, koláž a objektovou tvorbu až k modelování keramiky a práci na hrnčířském kruhu. Během studia se žáci také seznámí se základy dějin výtvarného umění.

V posledních letech se významnou částí práce výtvarného oboru staly návrhy a výroba kulis a rekvizit pro společná mezioborová představení. Žáci tak mohou lehce zabrousit do vod scénografie a využít své dovednosti v praxi. Bez výtvarné složky by ostatně naše společná představení nebyla úplná.

Mimořádně úspěšný je výtvarný obor co do počtu přijatých žáků na střední školy s uměleckým zaměřením. Každoročně jich na umělecké školy odchází několik a zpravidla při talentových zkouškách velmi dobře uspějí. Svědčí to o vysoké kvalitě výuky výtvarného oboru v naší škole.

Vyučující

Šuraňová Malíková Hana, akad. mal.
vedoucí
Hermanová Říhová Drahomíra, Mgr.
vyučující
Volvovičová Martina
vyučující