Konzultační hodiny

Pro rodiče

Termíny konzultačních hodin v I. pololetí 2023/2024

středa v 19.00  – 19:45 hodin

Vážení rodiče,

předmět Hudební seminář je součástí  ŠVP naší školy, docházka do tohoto předmětu je až do 5.ročníku hry na nástroj povinná a škola má povinnost zajistit výuku pro všechny žáky. Protože se však výjimečně mohou vyskytnout závažné okolnosti, za kterých docházka možná není ( např. špatné spojení), jsou v naší škole ustanoveny konzultační hodiny pro žáky, kteří nemohou splnit pravidelnou docházku do HS.

Takový žák je povinen si u příslušné vyučující vyzvednout studijní materiály a docházet na konzultační hodiny, které jsou stanoveny vždy jednou v měsíci. V pololetí a na konci školního roku pak žák vykoná u příslušné vyučující zkoušku z probírané látky, výsledek pak bude sloužit jako podklad pro klasifikaci.

 Pokud Vaše dítě z opravdu závažných důvodů nemůže do hodin HS docházet, prosím o vyplnění Žádosti o docházku do konzultačních hodin  HS,  sledování termínů konzultačních hodin a pravidelnou docházku Vašeho dítěte do nich.

Formulář žádosti najdete v menu FORMULÁŘE.

Mgr.Vlasta Blažková
ředitelka ZUŠ


Pan učitel:  Josef Živčák

Hudební seminář  – 3. – 5. ročník – II.pololetí 2023/2024

21.2.2024

č.9

20.3.2024

č.9

17.4.2024

č.9

15.5.2024

č.9

12.6.2024

č.9