• Úvod
  • >
  • Pěvecké oddělení

Pěvecké oddělení

Vyučované předměty

  • pěvecká hlasová výchova (pro nejmenší)
  • sólový zpěv 
  • populární zpěv
  • komorní zpěv

Další nabídka

Požadavky pro přijetí

1. vykonání talentové zkoušky – viz kritéria pro přijetí, vynikající sluch, výborná intonace, zdravý hlas

Základní informace

Lidský hlas je nejpřirozenějším a také nejpohotověji použitelným hudebním nástrojem. Snažíme se, aby pěvecká technika našich žáků vycházela z maximální přirozenosti,  dbáme o měkké nasazení tónu a precizní výslovnost. Probíraný repertoár vždy přizpůsobujeme věku a schopnostem dítěte – začínáme tedy s lidovými  a umělými písněmi, abychom se vzrůstajícími dovednostmi i věkem žáka postupně přešli na skladby operní,  a podle povahy i zájmů dítěte se věnujeme i písním muzikálovým a populárním.  
Žáci oddělení se pravidelně zúčastňují soutěží ZUŠ, žákovských koncertů a dalších vystoupení, spolupracují s dalšími odděleními i obory ve škole. Jejich vystoupení bývají i součástí společných školních mezioborových projektů.  

Vyučující

Klán Daniel
vedoucí
pěvecká hlasová výchova, sólový zpěv, komorní zpěv
Jehličková Jana
vyučující
klavír, korepetice, sólový zpěv, komorní zpěv
Blažek Michálková Adéla, Dis.
vyučující
populární zpěv, komorní zpěv