Kostomlaty nad Labem

V roce 1998 byla pro velký zájem rodičů i dětí otevřena pobočka naší školy v blízkých Kostomlatech nad Labem. Hudební obor zde navštěvuje okolo 30 žáků. Díky pochopení ředitelství ZŠ Kostomlaty nad Labem vyučujeme v samostatné třídě a můžeme využívat i halu ZŠ pro pořádání koncertů.

Snažíme se, aby na našem odloučeném pracovišti měli žáci stejné podmínky jako žáci v Lysé nad Labem, včetně koncertů a třídních večerů, koncertů pro MŠ, ZŠ. Žáci z pobočky v Kostomlatech se aktivně podílejí na kulturní životě své obce, např.vystoupeními při vítání občánků či koncerty pro seniory.

Ve školním roce  2018/2019 jsme oslavili 20 let od založení pobočky. Jsme moc rádi, že v Kostomlatech nad Labem nacházíme velkou podporu ze strany představitelů obce.