• Úvod
 • >
 • Přijímací řízení

Přijímací řízení

Pro rodiče

Věk dítěte pro talentovou zkoušku se počítá k 1. 9. 2024.

K talentovým zkouškám je nutné se přihlásit prostřednictvím rezervačního systému. 

Elektronická přihláška (rezervační systém pro talentové zkoušky) je zde: Přihláška ke studiu Základní umělecké školy F. A. Šporka Lysá nad Labem

Rozcestník

Do ZUŠ lze přijmout žáka pouze po prokázání předpokladů pro studium vybraného oboru formou talentové zkoušky. Talentové zkoušky se konají každoročně v měsíci červnu.

Věk dítěte pro talentovou zkoušku se počítá k 1. 9. 2024.

K talentovým zkouškám je nutné se přihlásit prostřednictvím rezervačního systému. 

Elektronická přihláška (rezervační systém pro talentové zkoušky) je zde: Přihláška ke studiu Základní umělecké školy F. A. Šporka Lysá nad Labem

Termíny talentových zkoušek podle oborů:

Výtvarný oborděti od 6 let7.6. 2024 + 10.6.2024 (od 6 let v 15.00, od 10 let v 16.30 hod.)2. patro vpravo, učebna č. 23
Taneční oborděti od 5 let17.6. 2024 + 19.6.2024přízemí vlevo, taneční sál
Literárně– dramatický oborděti od 6 let3.6. 2024 + 11.6.20243.patro vpravo, učebna č. 24
Hudební oborděti od 5 let17.6. 2024 - 20.6.20241. patro vlevo, učebna č. 10
pobočka Kostomlaty - hudební oborděti od 6 let18.6.2024budova ZŠ Kostomlaty

VÝSLEDKY

Ikona
Výsledky talentových zkoušek 2023/2024

  DOKUMENTY KE STAŽENÍ

  Ikona
  Postup zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek

   KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ

   HUDEBNÍ OBOR

   • ZPĚV: Jednoduchá lidová píseň s klavírním doprovodem, schopnost transpozice
   • SLUCH: Rozpoznání počtu hraných tónů (1-3), rozpoznání výšky hraného tónu
   • INTONACE: Reprodukovat zahraný tón
   • RYTMUS: Opakovat krátký rytmický model
   • PAMĚŤ: Schopnost zopakovat krátkou melodii na text dětského verše

   V případě, že si přejete, aby Vaše dítě navštěvovalo výuku klavíru, je bezpodmínečně nutné mít doma akustický klasický nástroj  – pianino, křídlo – elektrické varianty nejsou přípustné.

   LITERÁRNĚ – DRAMATICKÝ OBOR (LDO)

   • řeč bez zásadních vad
   • pohyb bez omezení
   • schopnost aktivně pracovat ve skupině
   • zájem o divadlo a literaturu

   Uchazeči přednesou jeden text zpaměti (poezie, nebo próza podle vlastního výběru), na zkoušku si oblečou pohodlný oděv, který neomezuje v pohybu.

   Talentová zkouška probíhá skupinově a trvá cca 45 minut.

   VÝTVARNÝ OBOR

   Přípravné studium a mladší žáci.

   Žák zvládne úměrně svému věku:

   • Figuru nebo více figur – lidskou, zvířecí
   • Prostředí – exteriér, interiér
   • Rozvržení kresby v daném formátu, využití formátu – velikost jednotlivých objektů
   • Barevné vyjádření
   • Pracuje alespoň částečně samostatně a soustředí se na práci

   Starší žáci:

   • Kresba jednoduchého předmětu podle skutečnosti – zvládnutí tvaru a částečné vystínování
   • Tématická práce obsahující figuru, barevné vyjádření – částečně podle časových možností

   Součástí talentových zkoušek pro starší žáky (5.-9.třída) je i hodnocení domácích prací, které žák předloží.

   TANEČNÍ OBOR

   • IMPROVIZACE – tanec dle vlastního cítění na dětské skladby
   • PROTAŽENÍ TĚLA – cvičení pro zjištění dispozic kyčlí, zad, nártů
   • MALÁ GYMNASTIKA – kotoul vpřed, svíčka, převaly
   • RYTMICKÁ CVIČENÍ – vytleskávání rytmických cvičení podle vyučující