• Úvod
  • >
  • Oddělení hudební teorie

Oddělení hudební teorie

Další nabídka

Důležitou (a povinnou) součástí výuky v hudebním oboru je  hudební přípravka (HP) a hudební seminář (HS). V HP děti dělají první krůčky v poznávání hudebního jazyka a jsou vybavovány ke hře na nástroj po teoretické stránce. Podporujeme jejich rytmické cítění, povědomí o melodické stránce skladeb, je rozvíjena jejich muzikalita.Význam hudebního semináře spočívá v neoddělitelnosti teoretické stránky výuky od praktické stránky hudební tvorby. Další velmi důležitou částí tohoto předmětu je výchova ke vnímání a prožívání hudby. Žák zde získává schopnost objektivně zhodnotit umělecký výkon na základě jak vlastního vnímání, tak získaných teoretických znalostí.

Pro žáky výjimečně nadané, kteří se připravují na přijímací zkoušky na umělecké školy, je zajištěna speciální výuka hudební teorie.

Naší snahou je, to vše dětem zprostředkovat zábavnou a hravou formou adekvátní věku dětí, důraz je kladen co nejvíce na praktické využití získávaných vědomostí a dovedností. Tomu jsou přizpůsobeny i podmínky pro výuku hudební nauky. Třída HS je vybavena počítačovým pracovištěm, interaktivní tabulí s ozvučením a vizualizérem, audiotékou. Samozřejmostí je notační a další výukový software.

Vyučující

Erbenová Jana, Bc.
vedoucí
klavír, sborový zpěv, hudební přípravka, hudební seminář
Blažek Michálková Adéla, Dis.
vyučující
sólový zpěv, hudební seminář
Pecháčková Lucie
vyučující
klávesové nástroje: klavír, čtyřruční hra, korepetice dechové a bicí nástroje: zobcová flétna, komorní soubor
Řeháková Kristýna, Mgr.
vyučující
hudební přípravka, hudební seminář
Živčák Josef, DiS.
vyučující
klávesy, hudební seminář