• ÚVOD
  • >
  • Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti

Webová prezentace Základní umělecké školy v Lysé nad Labem vytvořena tak, aby splnila pravidla tvorby přístupného webu a vyhovovala požadavkům vyhlášky č. 64/2008 o přístupnosti webových stránek orgánů veřejné správy.

Pro popis všech informací na tomto webu je použit značkovací jazyk XHTML 1.0 Strict, pro popis vzhledu pak stylový předpis CSS. Všechny velikosti jsou uvedeny v relativních jednotkách, je tedy možné podle potřeby zvětšit velikost písma.

Všechny odkazy jsou v textu vyznačeny podtržením.

Uspořádání a ovládání stránek je navrženo tak, aby obsah stránek byl přístupný i v alternativních prohlížečích.

Barvy písma a podkladu jsou dostatečně kontrastní.

Stránky jsou přístupné i při ignorování barev na stránce, stylů a velikosti písma a při nastavení různých barevných schémat operačního systému.

Za účelem vyšší přehlednosti byl užit v některých článcích funkce javascriptu. Pokud uživatel nemá javascript povolen, zobrazí se mu článek v jednoduché textové podobě (přehlednost obsahu článku tím nebude nijak omezena).

Webová prezentace je přístupná ze všech mobilních zařízení.

INFORMACE PREZENTOVANÉ V JINÝCH FORMÁTECH

Na tomto webu jsou některé informace dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. Odkazy vedoucí na tyto soubory jsou v textu vyznačeny příslušnou ikonou upozorňující na jiný obsah cílového odkazu.

Dokumenty se mohou vyskytnout v těchto formátech:

  • PDF – pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
  • DOC, XLS, PPT – společnost Microsoft poskytuje ke svým produktům řady Office volně ke stažení prohlížeče.
  • RTF – dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů.
  • ZIP – některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány. Na internetu je velké množství programů, které dokážou tento formát dekomprimovat.
  • Výjimečně jsou na těchto stránkách umístěny také dokumenty ve formátech DOCX, XLSX, PPTX . I v tomto případě společnost Microsoft poskytuje ke svým produktům řady Office volně ke stažení prohlížeče. V případě, že Váš operační systém nepodporuje instalaci těchto prohlížečů, kontaktujte emailem nebo telefonicky autora dokumentu (jeho jméno je uvedeno u každého dokumentu) a domluvte s ním zaslání souboru v jiném formátu, případně od něho zdarma vyžádejte další informace.

NÁPOVĚDA KLÁVESOVÝCH ZKRATEK

Z důvodů zvýšení přístupnosti byly použity na webu klávesové zkratky. Klávesové zkratky napomáhají hlavně uživatelům se specifickými potřebami snáze používat internetové stránky Základní umělecké školy v Lysé nad Labem, zároveň však mohou dobře posloužit i všem ostatním návštěvníkům.

KONTAKT NA ADMINISTRÁTORA WEBU

Vaše náměty, postřehy či informace o problémech, na které narazíte při používání tohoto webu můžete poslat na adresu administrátora webu – jan.hrabec@seznam.cz. Tato adresa slouží pouze pro řešení technických, nikoli obsahových záležitostí týkající se této webové prezentace.