• Úvod
  • >
  • Oddělení strunných nástrojů

Oddělení strunných nástrojů

Vyučované nástroje

  • kytara
  • baskytara

Další nabídka

Požadavky pro přijetí

  1. vykonání talentové zkoušky – viz kritéria pro přijetí, fyzické předpoklady pro hru na zvolený nástroj, rytmické cítění, pracovitost 
  2. V počátku studia v tomto oddělení není nutné vlastnit nástroj (kromě baskytary), nástroje je možno zapůjčit z nástrojového fondu školy

Základní informace

V naší ZUŠ vyučujeme hru na klasickou kytaru, elektrickou kytaru a baskytaru. Hra na kytaru patří již tradičně k neoblíbenějším oborům. Během studia žáci poznají nejen klasický repertoár, ale věnují se i akordickým doprovodům. Tak mohou nabyté dovednosti uplatnit nejen při sólových vystoupeních a v rámci komorních souborů působících v oddělení, ale i mimo školu při vlastních aktivitách.
Žáci oddělení se pravidelně zúčastňují soutěží ZUŠ, žákovských koncertů, spolupracují s dalšími odděleními ve škole, jejich vystoupení bývají i součástí společných školních mezioborových projektů. S úspěchem nás reprezentují na vernisážích výstav nejen školních, ale i pořádaných nejrůznějšími subjekty. Vystoupení kytarového oddělení probíhají rovněž v sále kina či v novém sále v podkroví lyské radnice.

Vyučující

Sommer Lukáš, MgA.
vedoucí
kytara, kytarový soubor
Chmela Jiří
vyučující
kytara, elektrická kytara
Majerík Teodor, Bc.
vyučující
kytara, elektrická kytara, komorní hra
Ferles Jan
vyučující
housle, kytara
Šťastný Jaroslav, DiS.
vyučující
kontrabas, tuba, pozoun, tenor, baryton, trubka, baskytara