• Úvod
  • >
  • Oddělení klávesových nástrojů

Oddělení klávesových nástrojů

Vyučované nástroje

  • klavír
  • keyboard
  • akordeon

Další nabídka

Požadavky pro přijetí

  1. vykonání talentové zkoušky (viz. kritéria pro přijetí)– dobrá koordinace obou rukou, rytmické cítění, pracovitost
  2. odpovídající nástroj je nutno mít doma k dispozici – u klavíristů  – klavír nebo pianino (ne elektrické), u hráčů na keyboard – nástroj s nejméně 5 oktávami a dynamickou klávesnicí, akordeon je možno zapůjčit z nástrojového fondu školy

Základní informace

Do tohoto oddělení spadá výuka nejoblíbenějšího předmětu – hry na klavír, ale také studium hra na elektronické klávesové nástroje a akordeon. Mladí klávesisté jsou velmi často vidět na školních koncertech a jejich úspěchy v celostátních i mezinárodních soutěžích dávají tušit vysokou úroveň oddělení.

Děti se snažíme rozvíjet v oblasti sólového projevu, ale také ke schopnosti doprovázet a být platnými členy komorních a dalších seskupení. Děti z odd.klávesových nástrojů se také zapojují do společných mezioborových představení.

Každý rok pořádají učitelé tohoto oddělení mimo vystoupení na  žákovských koncertech ještě i vlastní komponované pořady, které svou poetikou a tématickým zaměřením vybočují z rámce pravidelných školních akcí.

Vyučující

Belčikova Ellina
vedoucí
klavír, komorní hra, korepetice
Babinská Tatiana
vyučující
klavír
Čapek Libor
vyučující
klavír, korepetice
Erbenová Jana, Bc.
vyučující
klavír, sborový zpěv, hudební přípravka, hudební seminář
Jehličková Jana
vyučující
klavír, korepetice; sólový zpěv, komorní zpěv
Košnarová Zdeňka, MgA.
vyučující
korepetice
Pavlíček Jan, DiS.
vyučující
akordeon
Pecháčková Lucie
vyučující
klávesové nástroje: klavír, čtyřruční hra, korepetice dechové a bicí nástroje: zobcová flétna, komorní soubor
Rahman Šimon, BcA.
vyučující
klavír
Stříbrný Pavel
vyučující
zobcová flétna, klarinet, saxofon, fagot, klávesy, komorní hra, orchestr
Votavová Helena, Mgr.
vyučující
klavír, klávesy
Živčák Josef, DiS.
vyučující
klávesy, hudební seminář