Quattuor Artes

Pro rodiče

Informace o spolku

Odkaz na výpis ze spolkového rejstříku zde.

Quattuor Artes, z.s.

Školní náměstí 906,

289 22 Lysá nad Labem,

tel. 321 123 866, info@zuslysa.cz

Občanské sdružení Quattuor Artes (Čtvero umění) bylo založeno jako nástupnická organizace původní Rady rodičů při ZUŠ F.A.Šporka a svou činnost zahájilo ve školním roce 2012/2013. Od roku 2014 je sdružení zapsaným spolkem

 


 

Vážení rodiče,

dne 27.6.2023 proběhla členská schůze zapsaného spolku Quattuor Artes (Čtvero umění), následnická organizace Rady rodičů při ZUŠ F.A. Šporka. Zápis ze schůze, stejně jako informace o stanovách, výboru spolku, jeho hospodaření a aktivitách, které podporuje, najdete na webových stránkách ZUŠ.

Na školní rok 2023/2024  rok byl členskou schůzí schválen příspěvek na ve výši 200,-Kč na dítě.

Díky vybraným příspěvkům může spolek podporovat aktivity ZUŠ, které se konají nad rámec standardní výuky a není možné je hradit z rozpočtu školy. Jedná se především o dopravu žáků na soutěže a vystoupení, exkurze, soustředění, občerstvení na četných školních akcích, nadstandardní učební pomůcky a také odměny absolventům. Vybrané příspěvky zároveň spolku umožňují žádat o další finanční zdroje z programů podpory organizací pracujících s dětmi do 18 let v Lysé nad Labem. 

Prosíme Vás o vyplnění přihlášky (nutné jen jednou) a uhrazení příspěvku, aby spolek mohl i v tomto školním roce podpořit Vaše děti na jejich umělecké cestě.

Quattuor Artes z.s. a ZUŠ F. A. Šporka     

 

Dokumenty

Ikona
Výroční zpráva QA za rok 2021
Ikona
Výroční zpráva QA za rok 2022
Ikona
Zápis z členské schůze spolku QA z 27.6.2023
Ikona
Příhláška do QA - červen 2023
Ikona
Zápis z jednání kontrolní komise QA za rok 2022
Ikona
Výbor QA od 10.10.2019
Ikona
Stanovy Quattuor Artes