• Úvod
  • >
  • Oddělení smyčcových nástrojů

Oddělení smyčcových nástrojů

Vyučované nástroje

  • housle
  • viola
  • violoncello
  • kontrabas

Další nabídka

Požadavky pro přijetí

  1. vykonání talentové zkoušky – viz kritéria pro přijetí, fyzické předpoklady pro hru na zvolený nástroj, vynikající sluch, koordinace obou rukou, rytmické cítění, pracovitost, trpělivost, cílevědomost 
  2. v počátečním období studia není nutné zakoupit nástroj, všechny smyčcové nástroje je možno zapůjčit z nástrojového fondu školy

Základní informace

Děti ve smyčcovém oddělení mohou započít s výukou od 5 let. Studium zahajují na nástroje ve velikosti adekvátní jejich tělesnému vývoji. Hra na smyčcové nástroje je velmi náročná na koordinaci obou rukou a rovněž bez vynikajícího sluchu se žádný hráč na smyčcové nástroje neobejde. Vysoké nároky jsou ale vyváženy nejen nádhernými tóny smyčcových nástrojů, ale mají dopad i na morálně-volní vlastnosti dětí. U smyčcových nástrojů si děti cvičí trpělivost, systematičnost v práci i vědomí, že bez tvrdé práce není možné dojít k dobrým výsledkům.  
Mladí houslisté, violisté, violocellisté a kontrabasisté najdou uplatnění v houslových a komorních souborech, i v komorním orchestru, který si za krátkou dobu svého působení již získal řadu příznivců. Naši žáci působí také v Nymburském komorním orchestru i ve folklorním souboru Šáteček.

Už podruhé se naši žáci zapojili do společného projektu AZUŠ a České filharmonie, kde pod vedení filharmoniků společně nacvičí koncertní program. Ten pak provedou na společném koncertě v Rudolfinu. Je to úžasná příležitost, jak nahlédnout pod pokličku profesionální hudební kuchyně.

Vyučující

Ferles Jan
vedoucí
housle, kytara
Blažková Vlasta, Mgr.
vyučující
housle, viola
Konopíková Olga
vyučující
violoncello
Šťastný Jaroslav, DiS.
vyučující
kontrabas, tuba, pozoun, tenor, baryton, trubka, baskytara
Štrynclová Jiřina, DiS.
vyučující
housle, viola
Žáková Alena
vyučující
housle, komorní hra