• Úvod
  • >
  • Literárně-dramatický obor

Literárně-dramatický obor

Požadavky pro přijetí:

  1. úspěšné vykonání talentových zkoušek viz  kritéria pro přijetí
  2. odpovídající mluvní projev, řeč bez zásadních vad

Další nabídka

Základní informace

V literárně-dramatickém oboru se mohou děti vzdělávat od 6 let. V prvních třech letech je náplní výuky dramatická průprava, v dalších letech je to dramatika a slovesnost, pohyb, umělecký přednes a práce v souboru.

Žáci tohoto oboru mají na svém kontě řadu divadelních představení ať už na motivy známých příběhů, či z vlastní tvorby. Pravidelně se účastní krajských přehlídek dětského i studentského divadla Dětská a Mladá scéna i přehlídek ZUŠ.

Žáci se se sólovými výstupy mnohokrát představili na národních kolech postupových přehlídek uměleckého přednesu.

Nedílnou součástí práce literárně-dramatického oboru jsou mezioborové projekty školy.

Součástí výuky jsou také návštěvy divadelních představení, jak v pražských divadlech, tak i na krajských scénách.

Děti pod vedením Mgr. Kateřiny Urbánkové získávají přehled o dění v oboru dramatické umění, dovednosti i inspiraci i příležitost ukázat, co dovedou.

Literárně-dramatický obor je skutečně neodmyslitelnou součástí života školy.

Vyučující

Urbánková Kateřina, Mgr.
vedoucí