Soutěž ve hře na smyčcové nástroje

Blahopřejeme Aničce Melíškové a Julii Bostlové k získání 2.místa v Krajském kole soutěže ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje !!