Quattuor Artes

Občanské sdružení Quattuor Artes (Čtvero umění) bylo založeno jako nástupnická organizace původní Rady rodičů při ZUŠ F.A.Šporka a svou činnost zahájilo ve školním roce 2012/2013. Od roku 2014 je sdružení zapsaným spolkem. 

Odkaz na výpis ze spolkového rejstříku: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=761127&ty...

Členy spolku jsou primárně děti, ale každý, kdo chce jakýmkoliv způsobem podporovat činnost ZUŠ F. A. Šporka Lysá nad Labem, nebo se zapojit do kulturních a dalších  aktivit pořádaných sdružením, se může rovněž stát členem spolku. 

Členství vzniká vyplněním přihlášky (za nezletilé žáky podepisuje zákonný zástupce) a uhrazením členského příspěvku. Příspěvek se vybírá 1x ročně  aktuálně ve výši 300,-Kč na jednoho žáka (na rodinu v případě více dětí z jedné rodiny, výše příspěvku se může po odsouhlasení členskou schůzí spolku změnit.). Vybrané prostředky jsou používány především na úhradu dopravy na divadelní představení pro děti a soutěže, na občerstvení na mezioborových představeních, na dárky pro žáky absolvující I.a II.stupeň a Studium pro dospělé, na ocenění pro žáky, kteří reprezentovali školu na soutěžích a k pokrytí řady dalších nákladů, které nesmí být hrazeny z rozpočtu školy. Řada školních aktivit by bez podpory Quattuor Artes, z.s. nemohla probíhat.

V případě, že sdružení získá dotace na kulturní akce a další činnost, budou z dotačních protředků hrazeny také náklady na pořádání těchto akcí.

Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka - idatabaze.cz Základní umělecké školy - idatabaze.cz