Quattuor Artes

Občanské sdružení Quattuor Artes (Čtvero umění) bylo založeno jako nástupnická organizace původní Rady rodičů při ZUŠ F.A.Šporka a svou činnost zahájilo ve školním roce 2012/2013. Od roku 2014 je sdružení zapsaným spolkem.

Členem spolku jsou primárně děti, ale každý, kdo chce jakýmkoliv způsobem podporovat činnost ZUŠ F. A. Šporka Lysá nad Labem, nebo se zapojit do kulturních a dalších  aktivit pořádaných sdružením, se může rovněž stát členem spolku. 

Členství vzniká uhrazením členského příspěvku. Příspěvek se pro školní rok vybírá ve výši 200,-Kč na jednoho žáka (na rodinu v případě více dětí z jedné rodiny, výše příspěvku se může po odsouhlasení valnou hromadou spolku změnit.). Stejně jako v případě Rady rodičů budou vybrané prostředky používány především na úhradu dopravy na divadelní představení pro děti, na občerstvení na mezioborových představeních, na dárky pro žáky absolvující I.a II.stupeň a Studium pro dospělé, na knižní poukázky pro žáky, kteří reprezentovali školu na soutěžích a k pokrytí řady dalších nákladů, které nesmí být hrazeny z rozpočtu školy. Řada školních aktivit by bez podpory Quattuor Artes, z.s. nemohla probíhat.

V případě, že sdružení získá dotace na kulturní akce a další činnost, budou z dotačních protředků hrazeny také náklady na pořádání těchto akcí.

Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka - idatabaze.cz Základní umělecké školy - idatabaze.cz