Výtvarný obor

Požadavky pro přijetí

  1. vykonání talentových zkoušek viz kritéria pro přijetí

Základní informace

Ve výtvarném oboru se mohou děti vzdělávat od 5 let. K dipozici mají výtvarnou pracovnu vybavenou počítačovým pracovištěm, televizí, DVD přehrávačem. Dále mohou využívat modelovnu s keramickou pecí a hrnčířským kruhem v suterénu budovy. Pravidelné výstavy se konají dvakrát ročně v Galerii ve sklepě v budově školy.

Během studia mladí výtvarníci zvládnou nejrůznější techniky - od kresby, malby pastelem, vodovými či temperovými barvami, malby na sklo i hedvábí přes papíroryt, suchou jehlu, linoryt, koláž a objektovou tvorbu až k modelování keramiky a práci na hrnčířském kruhu. Během studia se žáci také seznámí se základy dějin výtvarného umění.

V posledních letech se významnou částí práce výtvarného oboru staly návrhy a výroba kulis a rekvizit pro společná mezioborová představení. Žáci tak mohou lehce zabrousit do vod scénografie a využít své dovednosti v praxi. Bez výtvarné složky by ostatně naše společná představení nebyla úplná.

Mimořádně úspěšný je výtvarný obor co do počtu přijatých žáků na střední školy s uměleckým zaměřením. Každoročně jich na umělecké školy odchází několik a zpravidla při talentových zkouškách velmi dobře uspějí. Svědčí to o vysoké kvalitě výuky výtvarného oboru v naší škole.

Akce

20. 10. 2016
"Madame Humanité"
Ve čtvrtek 20. října 2016 byly uděleny ceny - Cena "Madame Humanité" pro rok 2016 - žákům z oddělení H. Malíkové, Akad. mal..
Žáci Aneta Farková, Jakub Nováček, Lukáš Vydra a Petra Vavřičková převzali v Praze na slavnostním obřadu v Akademii věd České republiky pamětní medaile a diplomy.
Ceny předal František Tomáš Turek, Aa - prezident Madame Humanité, Open Society of Artists - World Union of Culture.
Také naše škola byla oceněna za celý soubor výtvarných prací cenou "Madame Humanité" pro rok 2016.
Tato cena se uděluje za kulturní a uměleckou činnost a za podporu humanistických a vzdělávacích programů pro děti a mládež ve světě.
Gratulujeme.
09. 12. 2015
Sindibád 9.12.2015

Stránky

Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka - idatabaze.cz Základní umělecké školy - idatabaze.cz