Přijímací řízení

Do ZUŠ lze přijmout žáka pouze po prokázání předpokladů pro studium vybraného oboru formou talentové zkoušky. Talentové zkoušky se konají každoročně v měsíci červnu. Termíny talentových zkoušek podle oborů:

Výtvarný obor:   děti od 6 let 12.6. 2023 + 14.6.2023 2. patro vpravo, učebna č. 23
Taneční obor:   děti od 5 let  19.6. 2023 + 21.6.2023 přízemí vlevo, taneční sál
Literárně– dramatický obor: děti od 6 let 19.6. 2023 + 21.6.2023  3.patro vlevo, sál LDO
Hudební obor:    děti od 5 let   19.6. 2023 - 21.6.2023  1. patro vlevo, učebna č. 10
       

Věk dítěte pro talentovou zkoušku se počítá k 1. 9. 2023.

K talentovým zkouškám je nutné se přihlásit prostřednictvím rezervačního systému. Elektronická přihláška (rezervační systém pro talentové zkoušky) je zde: Přihláška ke studiu Základní umělecké školy F. A. Šporka Lysá nad Labem

Kritéria pro přijetí

HUDEBNÍ  OBOR

 • ZPĚV: Jednoduchá lidová píseň s klavírním doprovodem, schopnost transpozice
 • SLUCH: Rozpoznání počtu hraných tónů (1-3), rozpoznání výšky hraného tónu
 • INTONACE: Reprodukovat zahraný tón
 • RYTMUS: Opakovat krátký rytmický model
 • PAMĚŤ: Schopnost zopakovat krátkou melodii na text dětského verše

        ( v případě, že si přejete, aby Vaše dítě navštěvovalo výuku klavíru, je bezpodmínečně nutné mít doma akustický klasický nástroj  - pianino, křídlo - elektrické varianty nejsou přípustné)

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR (LDO)

 • řeč bez vad
 • pohyb bez omezení
 • schopnost aktivně pracovat ve skupině
 • zájem o divadlo a literaturu

Uchazeči přednesou jeden text zpaměti (poezie, nebo próza podle vlastního výběru), na zkoušku si oblečou pohodlný oděv, který neomezuje v pohybu.

VÝTVARNÝ OBOR

PŘÍPRAVNÉ STUDIUM A MLADŠÍ ŽÁCI:

Žák zvládne úměrně svému věku:

 • Figuru nebo více figur – lidskou, zvířecí
 • Prostředí – exteriér, interiér
 • Rozvržení kresby v daném formátu, využití formátu – velikost jednotlivých objektů
 • Barevné vyjádření
 • Pracuje alespoň částečně samostatně a soustředí se na práci

STARŠÍ ŽÁCI:

 • Kresba jednoduchého předmětu podle skutečnosti – zvládnutí tvaru a částečné vystínování
 • Tématická práce obsahující figuru, barevné vyjádření – částečně podle časových možností

Součástí talentových zkoušek pro starší žáky (5.-9.třída) je i hodnocení domácích prací, které žák předloží.

TANEČNÍ OBOR

 1. IMPROVIZACE - tanec dle vlastního cítění na dětské skladby
 2. PROTAŽENÍ TĚLA - cvičení pro zjištění dispozic kyčlí, zad, nártů
 3. MALÁ GYMNASTIKA - kotoul vpřed, svíčka, převaly
 4. RYTMICKÁ CVIČENÍ - vytleskávání rytmických cvičení podle vyučující