Ama musica

Další nabídka

Pěvecký sbor Ama musica přijal své jméno 16.6.2014. V současné době je ryze dívčím vokálním tělesem a sdružuje skvělé zpěvačky z Lysé nad Labem a okolí. Ochrannou ruku nad nimi drží ZUŠ F. A. Šporka, kde má sbor skvělé zázemí.

 Ama musica má ale podporu také u města Lysá nad Labem a spolku Quattuor artes. Jejich podporu odplácí reprezentací na mnoha koncertech a společenských akcích ve městě, v okolí, ale také na četných koncertních výjezdech.

Nejvýchodnější destinací v Čechách byla krásná moravská Břeclav, nejzápadněji Duchcov. Již pravidelně se Ama musica účastní slavnostní bohoslužby pro Stonožku v katedrále sv. Víta, celebrovanou J. Em. Dominikem kardinálem Dukou. Neméně významnou událostí byla účastna akci ZUŠ OPEN v senátu, dále např. Smetanovy Jabkenice, Jarní popsong festival v Mladé Boleslavi , zámek Bon Repos, a další.

Na domácí scéně si Ama musica zazpívala se špičkou folkové scény, s kapelou Hradišťan, s Petrem Kotvaldem, s kapelou Artmosféra, s Annou K, s kapelou Crossband… 

Repertoár sboru je opravdu velmi pestrý. Zahrnuje skladby artificiální  sborové tvorby, úpravy populární hudby i písně lidové.

Klasickou koncertní činnost s velkou chutí obohacuje spoluúčinkování v komponovaných  představeních a muzikálových projektech ZUŠ.

vedoucí sboru

Erbenová Jana, Bc.

Vyučující