Pěvecké oddělení

Vyučované předměty

  • pěvecká hlasová výchova (pro nejmenší)
  • zpěv (pro zkušenější žáky)
  • komorní zpěv

Požadavky pro přijetí

1. vykonání talentové zkoušky - viz kritéria pro přijetí, vynikající sluch, výborná intonace, zdravý hlas

Základní informace

Lidský hlas je nejpřirozenějším a také nejpohotověji použitelným hudebním nástrojem. Snažíme se, aby pěvecká technika našich žáků vycházela z maximální přirozenosti,  dbáme o měkké nasazení tónu a precizní výslovnost. Probíraný repertoár vždy přizpůsobujeme věku a schopnostem dítěte - začínáme tedy s lidovými  a umělými písněmi, abychom se vzrůstjícími dovednostmi i věkem žáka postupně přešli na skladby operní,  a podle povahy i zájmů dítěte se věnujeme i písním muzikálovým a populárním.  
Žáci oddělení se pravidelně zúčastňují soutěží ZUŠ, žákovských koncertů a dalších vystoupení, spolupracují s dalšími odděleními i obory ve škole. Jejich vystoupení bývají i součástí společných školních mezioborových projektů.  

Vedoucí

pěvecká hlasová výchova, zpěv, komorní zpěv

Vyučující

Blažková Adéla, Dis. a.blazkova@zuslysa.cz

sólový zpěv, hudební seminář

Jehličková Jana jehlickova@zuslysa.cz

klavír, korepetice; sólový zpěv, komorní zpěv

Akce

09. 12. 2015
Sindibád 9.12.2015
07. 10. 2015

Srdečně zveme na benefiční "Koncert pro varhany", který se koná ve středu 7.10.2015 v Kostele Narození sv.Jana Křtitele v Lysé nad Labem v 19.00 hod.

Účinkuje dětský pěvecký sbor Ama Musica a ženský sbor QuantumTet - oba pod vedením Bc.Jany Erbenové. Klavírníspolupráce - MgA.Vítězslav Podrazil.

Stránky

Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka - idatabaze.cz Základní umělecké školy - idatabaze.cz