Oddělení klávesových nástrojů

Vyučované nástroje

  • klavír
  • keyboard
  • akordeon

Požadavky pro přijetí

  1. vykonání talentové zkoušky - dobrá koordinace obou rukou, rytmické cítění, pracovitost
  2. odpovídající nástroj je nutno mít doma k dispozici - u klavíristů  - klavír nebo pianino (ne elektrické), u hráčů na keyboard - nástroj s nejméně 5 oktávami a dynamickou klávesnicí, akordeon je možno zapůjčit z nástrojového fondu školy

Základní informace

Do tohoto oddělení spadá výuka nejoblíbenějšího předmětu - hry na klavír, ale také studium hra na elektronické klávesové nástroje a akordeon. Mladí klávesisté jsou velmi často vidět na školních koncertech a jejich úspěchy v okresních a krajských kolech soutěží ZUŠ dávají tušit vysokou úroveň oddělení.

Děti se snažíme rozvíjet v oblasti sólového projevu, ale také ke schopnosti doprovázet a být platnými členy komorních a dalších seskupení. Děti z odd.klávesových nástrojů se také zapojují do společných mezioborových představení.

Každý rok pořádají učitelé tohoto oddělení mimo vystoupení na  žákovských koncertech ještě i vlastní komponované pořady, které svou poetikou a tématickým zaměřením vybočují z rámce pravidelných školních akcí.

Vedoucí

klavír, komorní hra, korepetice

Vyučující

Babinská Tatiana babinska@zuslysa.cz

klavír

Čapek Libor capek@zuslysa.cz

klavír, korepetice

Erbenová Jana, Bc. erbenova@zuslysa.cz

klavír, sborový zpěv, hudební přípravka, hudební seminář

Jehličková Jana jehlickova@zuslysa.cz

klavír, korepetice; sólový zpěv, komorní zpěv

Košnarová Zdeňka, MgA. kosnarova@zuslysa.cz

klavír, korepetice

Pavlíček Jan, DiS. pavlicek@zuslysa.cz

akordeon

Pecháčková Lucie pechackova@zuslysa.cz

klávesové nástroje: klavír, čtyřruční hra, korepetice
dechové a bicí nástroje: zobcová flétna, komorní soubor

Rahman Šimon, BcA. rahman@zuslysa.cz

-klavír

Stříbrný Pavel stribrny@zuslysa.cz

zobcová flétna, klarinet, saxofon, fagot, klávesy, komorní hra, orchestr

Votavová Helena, Mgr. votavova@zuslysa.cz

klavír, klávesy

Živčák Josef, DiS. zivcak@zuslysa.cz

klávesy, hudební seminář

Akce

11. 03. 2020

Drželi jsme palce Janě Erbenové v semifinále ankety Zlatý Ámos!!

Do finále sice nejde, ale pro nás je vítěz bez ohledu na pořadí. Jen na fotkách se nějak schovává :-) !!

Gratulujeme, Jani!!!