Oddělení hudební teorie

Důležitou (a povinnou) součástí výuky v hudebním oboru je  hudební přípravka (HP) a hudební seminář (HS). V HP děti dělají první krůčky v poznávání hudebního jazyka a jsou vybavovány ke hře na nástroj po teoretické stránce. Podporujeme jejich rytmické cítění, povědomí o melodické stránce skladeb, je rozvíjena jejich muzikalita.Význam hudebního semináře spočívá v neoddělitelnosti teoretické stránky výuky od praktické stránky hudební tvorby. Další velmi důležitou částí tohoto předmětu je výchova ke vnímání a prožívání hudby. Žák zde získává schopnost objektivně zhodnotit umělecký výkon na základě jak vlastního vnímání, tak získaných teoretických znalostí.

Pro žáky výjimečně nadané, kteří se připravují na přijímací zkoušky na umělecké školy, je zajištěna speciální výuka hudební teorie.

Naší snahou je, to vše dětem zprostředkovat zábavnou a hravou formou adekvátní věku dětí, důraz je kladen co nejvíce na praktické využití získávaných vědomostí a dovedností. Tomu jsou přizpůsobeny i podmínky pro výuku hudební nauky. Třída HS je vybavena počítačovým pracovištěm, interaktivní tabulí s ozvučením a vizualizérem, audiotékou. Samozřejmostí je notační a další výukový software.

Vedoucí

klavír, sborový zpěv, hudební přípravka, hudební seminář

Vyučující

Blažek Michálková Adéla, Dis. a.blazkova@zuslysa.cz

sólový zpěv, hudební seminář

Erbenová Jana, Bc. erbenova@zuslysa.cz

klavír, sborový zpěv, hudební přípravka, hudební seminář

Mikušková Marie mikuskova@zuslysa.cz

příčná flétna, zobcová flétna

Pecháčková Lucie pechackova@zuslysa.cz

klávesové nástroje: klavír, čtyřruční hra, korepetice
dechové a bicí nástroje: zobcová flétna, komorní soubor

Řeháková Kristýna, Mgr. rehakova@zuslysa.cz

hudební přípravka, hudební seminář

Živčák Josef, DiS. zivcak@zuslysa.cz

klávesy, hudební seminář

Akce

11. 03. 2020

Drželi jsme palce Janě Erbenové v semifinále ankety Zlatý Ámos!!

Do finále sice nejde, ale pro nás je vítěz bez ohledu na pořadí. Jen na fotkách se nějak schovává :-) !!

Gratulujeme, Jani!!!