Literárně-dramatický obor

Požadavky pro přijetí

  1. úspěšné vykonání talentových zkoušek viz  kritéria pro přijetí
  2. odpovídající mluvní projev, řeč bez zásadních vad

Základní informace

V literárně-dramatickém oboru se mohou děti vzdělávat od 6 let. V prvních dvou letech je náplní výuky dramatická průprava, v dalších letech je to dramatika a slovesnost, páce v souboru a 2 volitelné předměty jako např.pohyb, přednes, hudebně-hlasová a rytmická průprava, výtvarná průprava.

Literárně-dramatický obor, ač je nejmladším a nejmenším oborem ve škole, o sobě dává výrazně vědět. Žáci tohoto oboru často vystupují v rámci mezioborových projektů školy, muzikálových představení, koncertů hudebního oboru. Na svém kontě však mají také řadu vlastních divadelních představení ať už na motivy známých příběhů, či z vlastní tvorby.

Bez tvůrčího ducha, který vládne v našem literárně-dramatickém oboru, by řada našich společných projektů vůbec nemohla vzniknout.

Děti pod vedením Mgr.Kateřiny Urbánkové se také aktivně zúčastňují nejrůznějších recitačních a divadelních soutěží a přehlídek. Zde získávají přehled o dění v oboru, inspiraci i příležitost ukázat, co dovedou.

Literárně-dramatický obor jeskutečně neodmyslitelnou součástí života školy.