Konzultační hodiny

Vážení rodiče,

předmět Hudební seminář je součástí  ŠVP naší školy, docházka do tohoto předmětu je až do 5.ročníku hry na nástroj povinná a škola má povinnost zajistit výuku pro všechny žáky. Protože se však výjimečně mohou vyskytnout závažné okolnosti, za kterých docházka možná není ( např. špatné spojení), jsou v naší škole ustanoveny konzultační hodiny pro žáky, kteří nemohou splnit pravidelnou docházku do HS.

Takový žák je povinen si u příslušné vyučující vyzvednout studijní materiály a docházet na konzultační hodiny, které jsou stanoveny vždy jednou v měsíci. V pololetí a na konci školního roku pak žák vykoná u příslušné vyučující zkoušku z probírané látky, výsledek pak bude sloužit jako podklad pro klasifikaci.

 Pokud Vaše dítě z opravdu závažných důvodů nemůže do hodin HS docházet, prosím o vyplnění Žádosti o docházku do konzultačních hodin  HS,  sledování termínů konzultačních hodin a pravidelnou docházku Vašeho dítěte do nich.

Formulář žádosti najdete zde https://www.zuslysa.cz/formulare

Mgr.Vlasta Blažková
ředitelka ZUŠ

Termíny konzultačních hodin v I. pololetí 2022/2023

 středa v 19.00  - 19:45 hodin

p.uč. Josef Živčák 

Hudební seminář  - 3.-5.roč.  
21.9.2022 č.9
19.10.2022 č.9
16.11.2022 č.9
14.12.2022 č.9
11.1.2023 č.9

 

 

                                                                                

                                                                                

                                                                                 

                                                                                

                                                                               

 
Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka - idatabaze.cz Základní umělecké školy - idatabaze.cz