Konzultační hodiny

Vážení rodiče,

předmět Hudební seminář je součástí  ŠVP naší školy, docházka do tohoto předmětu je až do 5.ročníku hry na nástroj povinná a škola má povinnost zajistit výuku pro všechny žáky. Protože se však výjimečně mohou vyskytnout závažné okolnosti, za kterých docházka možná není ( např. špatné spojení), jsou v naší škole ustanoveny konzultační hodiny pro žáky, kteří nemohou splnit pravidelnou docházku do HS.

Takový žák je povinen si u příslušné vyučující vyzvednout studijní materiály a docházet na konzultační hodiny, které jsou stanoveny vždy jednou v měsíci. V pololetí a na konci školního roku pak žák vykoná u příslušné vyučující zkoušku z probírané látky, výsledek pak bude sloužit jako podklad pro klasifikaci.

 Pokud Vaše dítě z opravdu závažných důvodů nemůže do hodin HS docházet, prosím o vyplnění Žádosti o docházku do konzultačních hodin  HS,  sledování termínů konzultačních hodin a pravidelnou docházku Vašeho dítěte do nich.

Formulář žádosti najdete zde https://www.zuslysa.cz/formulare

Mgr.Vlasta Blažková
ředitelka ZUŠ

Termíny konzultačních hodin ve II. pololetí 2019/2020      

 čtvrtek v 18.20 - 19.05 hodin

pí.uč. Michaela Mrázková 

Hudební seminář 1., 2., 3.ročník 13.2.2020
  12.3.2020
  16.4.2020
  14.5.2020
  4.6.2020
Hudební seminář  4. a 5.ročník 20.2.2020
  19.3.2020
  23.4.2020
  21.5.2020
  18.6.2020

 

                                                                                

                                                                                

                                                                                 

                                                                                

                                                                               

 
Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka - idatabaze.cz Základní umělecké školy - idatabaze.cz