Základní údaje

Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka

Sídlo školy

Školní náměstí 906
289 22 Lysá nad Labem

Zřizovatel:

Město Lysá nad Labem

Právní forma:

příspěvková organizace

Identifikační údaje:

IZO

102650365

IČO

67673457

DIČ

CZ 67673457

org.číslo

51 304

REDIZO

60051013

IČP

1003945830

Číslo účtu

GE Money Bank 209941135/0600

Kapacita školy

1100 žáků

Vedení školy

Mgr.Vlasta Blažková – ředitelka

 

Bc.Zbyšek Erben – statutární zástupce ředitele

  Markéta Železná, DiS. - zástupce ředitele pro pobočku v Milovicích

Webové stránky

www.zuslysa.cz

E-mail

info@zuslysa.cz

Školská rada

není zřízena, zřízení není uloženo Školským zákonem

Vyučované obory

hudební

taneční

výtvarný

literárně-dramatický

Místa poskytovaného vzdělání

Lysá nad Labem

- výuka probíhá v hlavní budově ZUŠ

 

Obor hudební

 

Obor výtvarný

 

Obor taneční

 

Obor literárně-dramatický

Kostomlaty nad Labem

- výuka probíhá v budově ZŠ

 

Obor hudební

Milovice  výuka probíhá na adrese: nám.30.června 507
 

Obor hudební

 

Obor výtvarný

 

Obor taneční

 

© 2012-2018 ZUŠ F.A.Šporka  | AP | grafiku navrhla LysaGraficka.cz | vytvořil WebdesignHrabec

Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka - idatabaze.cz Základní umělecké školy - idatabaze.cz