Konzultační hodiny

Vážení rodiče,

předmět Hudební seminář je součástí  ŠVP naší školy, docházka do tohoto předmětu je až do 5.ročníku hry na nástroj povinná a škola má povinnost zajistit výuku pro všechny žáky. Protože se však výjimečně mohou vyskytnout závažné okolnosti, za kterých docházka možná není ( např. špatné spojení), jsou v naší škole ustanoveny konzultační hodiny pro žáky, kteří nemohou splnit pravidelnou docházku do HS.

Takový žák je povinen si u příslušné vyučující vyzvednout studijní materiály a docházet na konzultační hodiny, které jsou stanoveny vždy jednou v měsíci. V pololetí a na konci školního roku pak žák vykoná u příslušné vyučující zkoušku z probírané látky, výsledek pak bude sloužit jako podklad pro klasifikaci.

 Pokud Vaše dítě z opravdu závažných důvodů nemůže do hodin HS docházet, prosím o vyplnění Žádosti o docházku do konzultačních hodin  HS,  sledování termínů konzultačních hodin a pravidelnou docházku Vašeho dítěte do nich.

Formulář žádosti najdete zde http://www.zuslysa.cz/formulare

Mgr.Vlasta Blažková
ředitelka ZUŠ

Termíny konzultačních hodin v II. pololetí 2017/2018      

  středa v 18.15 - 19.00 hodin

pí.uč. Sophia Lamoš, DiS

Hudební seminář 1., 2., 3.ročník  
  7.2.2018
  7.3.2018
  4.4.2018
  9.5.2018
  30.5.2018
Hudební seminář  4. a 5.ročník  
  21.2.2018
  21.3.2018
  18.4.2018
  16.5.2018
   6.6.2018

                                                                             

 

                                                                                

                                                                                

                                                                                 

                                                                                

                                                                               

 

© 2012-2018 ZUŠ F.A.Šporka  | AP | grafiku navrhla LysaGraficka.cz | vytvořil WebdesignHrabec

Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka - idatabaze.cz Základní umělecké školy - idatabaze.cz

Emailové zpravodajství

Nechte se informovat o posledních novinkách na škole!