Výuka v ZUŠ od 25.11.2020

Vážení rodiče,

od středy 25.11.2020 se částečně vrací prezenční výuka do ZUŠ. Umožněna je individuální výuka - t.j. zejména hudební obor - způsobem 1 učitel + 1 žák. Dále jsou umožněny osobní konzultace stejným způsobem. Tyto konzultace využijeme především pro žáky, kteří se připravují na talentové zkoušky. Přesné znění informací z MŠMT najdete níže ve zprávě.

Už se moc těšíme na osobní kontakt s dětmi a doufáme, že se brzy podaří návrat všech ostatních oborů. 

Mgr.Vlasta Blažková

"Výuka žáků základních uměleckých škol probíhá distančně. • Je však umožněna prezenční individuální výuka a prezenční individuální konzultace (jeden pedagogický pracovník a jeden žák); u konzultace může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy. • V rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tanec, zpěv, hra na dechové nástroje), nemusí žáci nosit roušku."

Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka - idatabaze.cz Základní umělecké školy - idatabaze.cz