Výuka v ZUŠ od 12.4.2021

Vážení rodiče,

s radostí vám oznamuji, co možná již víte ze sdělovacích prostředků, že od  12.4.2021 zahajujeme v ZUŠ opět prezenční výuku způsobem 1 na 1. Tato podmínka zatím omezuje naše možnosti na hudební obor individuální a literárně-dramatický obor. Po dohodě s vyučujícími jsou možné také individuální konzultace v ostatních oborech, které jinak dále pokračují v distanční výuce (výtvarný a taneční obor, pěvecké sbory, orchestr, komorní soubory….). Rozvrh hodin by měl platit stejný jako před zahájením distanční výuky, je však možné se dohodnout s vyučujícím na jiné variantě.

Výuka bude probíhat za zvýšených hygienických opatření, po celé škole jsou k dispozici dezinfekce, ve škole bude v průběhu dne vícekrát probíhat dezinfekce společných prostor, lavic, dveřních klik, zábradlí apod… Všichni žáci musejí mít po celou dobu pobytu ve škole nasazenou zdravotnickou roušku, či jiný prostředek, které splňují normu ČSN EN 14683+AC. Výjimku tvoří pouze výuka zpěvu a dechových nástrojů.

            V ZUŠ se děti nebudou testovat. I z tohoto důvodu prosíme o maximální vzájemnou ohleduplnost, pokud by vaše dítě vykazovalo příznaky respiračního onemocnění, neposílejte jej, prosím, do ZUŠ.

Připravili jsme zásadní pravidla pro bezpečný provoz v ZUŠ, která budou muset žáci i učitelé dodržovat. Pravidla vycházejí z dokumentu MŠMT „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19“. Příliš se neliší od pravidel platných v loňském roce.

Pro žáky jsou stanoveny tyto podmínky:

  1. Žáci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická opatření – rouška, rozestup, dezinfekce.
  2. Žák je vybaven rouškou či jiným normě odpovídajícím prostředkem, kterou nosí po celou dobu pobytu v ZUŠ. Povinnost nosit roušku se netýká výuky hry na dechové nástroje a výuky zpěvu. Ve společných prostorách školy tato povinnost trvá.
  3. Do školy je zakázán vstup žákům s příznaky infekce dýchacích cest (kašel, rýma, zvýšená   teplota, ztráta chuti a čichu). 
  4. Vstup do budovy je umožněn pouze žákům, rodičům nebo jiným doprovázejícím osobám jen v případě nezbytnosti. Žáci přicházejí do budovy školy maximálně 5 minut před zahájením své hodiny a po jejím skončení neprodleně opustí budovu školy.
  5. Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách školy respirátory nebo roušky (chodby, sociální zařízení….).
  6. Žák se před vstupem do třídy zuje a důkladně si umyje ruce, popř. použije bezoplachovou dezinfekci, která bude k dispozici ve třídě. Na WC bude k dispozici mýdlo, dezinfekce a papírové ručníky. Zásobníky s dezinfekcí budou k dispozici také na každém patře na chodbě.

Věříme, že výše uvedená opatření nám pomohou překonat tuto obtížnou situaci bez úhony, a budeme doufat v příznivější časy. V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte buď na svého učitele nebo na emaily info@zuslysa.cz, blazkova@zuslysa.cz .

Pevné zdraví a světlo na konci tunelu přeje

Mgr.Vlasta Blažková

 

Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka - idatabaze.cz Základní umělecké školy - idatabaze.cz