Výuka hromadných oborů od 24.5.2021

Vážení rodiče,
 
jsme velmi rádi, že od 24.5.2021 můžeme znovu vyučovat v hromadných oborech. A to buď ve skupinách do 10 dětí bez dokladování testů, nebo v obvyklých počtech dětí ve skupinách, ovšem s doložením čestného prohlášení o testu v ZŠ, potvrzením o prodělaném covidu, či i očkování .
Vzhledem ke krátkému času do konce školního roku nechceme už skupiny dělit a rotovat. Děti si zaslouží normální výuku. Proto prosíme o spolupráci vás, rodiče. Pokud vaše dítě dochází do hodin Hudebního semináře, Hudební přípravky, pěveckého sboru, orchestru, výtvarného oboru či tanečního oboru, prosíme, vyplňte v den, kdy vaše dítě bude testováno v ZŠ, SŠ Čestné prohlášení, které rovněž najdete v příloze. Toto čestné prohlášení buď vytiskněte a dejte dítěti každý týden před výukou, nebo zašlete emailem vyučujícímu, či na mobil vašeho vyučujícího - vždy před výukou. Nesmíme dítěti bez tohoto prohlášení (nebo potvrzení o prodělaném covidu či očkování) dovolit účast na vzdělávání.
Vaši vyučující se spojí se všemi, koho by se podmínka čestného prohlášení týkala.
Tyto komplikace nás těší stejně málo jako vás, je to však nejlepší ze špatných řešení. Snažíme se poskytnout dětem co nejvíce možného.
 
S úctou
Mgr.Vlasta Blažková
ředitelka ZUŠ
Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka - idatabaze.cz Základní umělecké školy - idatabaze.cz