Vynikající úspěchy našich mladých muzikantů!!

Našemu hudebnímu oboru se letos neuvěřitelně daří. Naši žáci se zúčastnili několika soutěží a několik jich na ně ještě čeká. V mezinárodní soutěži Beethovenovy Teplice obdržel Rudolf Grepl ze třídy Libora Čapka Čestné uznání I.stupně. V mezinárodní soutěži Pro Bohemia Ostrava získal klavírista Rudolf Grepl  2.cenu v I.kategorii a Tereza Greplová ze třídy Jany Jehličkové Čestné uznání ve II.kategorii  ve zpěvu. Na jindřichohradeckém Flautování se naše Markéta Ďurišová ze třídy Marie Mikuškové umístila ve stříbrném pásmu ve hře na zobcovou flétnu. V celostátní klavírní soutěži Karlovarská růžička získal Rudolf Grepl čestné uznání I.stupně, Pavel Bárta a Emma Šlechtová ze třídy Elliny Belčikové získali ve svých kategoriích 1.místo!! A Rudolf Grepl stihl ve stejné době získat ještě 2.místo v mezinárodní soutěži Broumovská klávesa! 

Všem našim soutěžícím a zejména jejich učitelům gratulujeme k tak nádherným výkonům a děkujeme, že reprezentují naši školu na celostátním i mezinárodním soutěžním kolbišti. Dík patří samozřejmě i rodičům, bez jejichž podpory by takové výsledky nebyly možné!

Mgr.Vlasta Blažková 

Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka - idatabaze.cz Základní umělecké školy - idatabaze.cz