Vládní opatření - 21. a 22.12.2020

Vážení rodiče, milí žáci,

vláda dne 14.12.2020 zakázala ve dnech 21. a 22.12.2020 osobní přítomnost žáků a studentů ve školách, MŠMT tyto dny prohlásilo za dny boje s covidem. V tyto dny se tedy ani v ZUŠ nevyučuje. Výuka v ZUŠ bude do pátku 18.12.2020 probíhat jako doposud - tj. prezenčně: individuální výuka normálně, kolektivní výuka ve skupinách do 10 žáků (vyjma žáků M.Volvovičové). Stejná režimová opatření - pohyb ve škole v roušce vyjma výuky zpěvu a dechových nástrojů, časté větrání, dezinfekce.

Výuka by měla  opět začít  po vánočních prázdninách v pondělí 4.1.2021 - pokud se epidemiologická situace nevyvine jinak....Tak doufejme!!

Mgr.Vlasta Blažková

Vládní opatření č.1335 - výňatek
 
Vláda
I. zakazuje s účinností ode dne 21. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 23. prosince 2020 do 23:59 hod. osobní přítomnost žáků a studentů základních a středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol, základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky a účastníků ve školní družině, ve školním klubu a ve středisku volného času podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na základním, středním, základním uměleckém vzdělávání, jazykovém vzdělávání, vzdělávání v konzervatoři, vzdělávání ve vyšší odborné škole a zájmovém vzdělávání, a poskytování ubytování ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních s výjimkou ubytovaných, kteří nemají na území České republiky jiné bydliště, a osobní přítomnost účastníků ve vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů;
Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka - idatabaze.cz Základní umělecké školy - idatabaze.cz