Úspěchy našich žáků v soutěžích

Dne 27.2.2017 se v naší škole konala dvě okresní kola soutěže ZUŠ - ve hře na kytaru a komorní hře kytar, a ve hře na smyčcové nástroje. V obou soutěžích jsme měli svá želízka v ohni. Jsme velmi rádi, že našim žákům se podařilo postoupit do krajských kol. Ve hře na kytaru můžeme gratulovat Davidu Elicerovi (p.uč.L.Sommer) a Tomáši Pilařovi (p.uč K.Novotný), který se navíc stal absolutním vítězem okresního kola.

Ve hře na smyčcové nástroje nás v krajském kole bude reprezentovat Barbora Švecová (violoncello, p.uč.K.Bělohlávková) a Matěj Mikušek (housle, p.uč.Vlasta Blažková). Všem našim soutěžícím bez ohledu na umístění blahopřejeme a děkujeme jejich učitelům za vzornou přípravu na soutěž.  

Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka - idatabaze.cz Základní umělecké školy - idatabaze.cz