Úspěchy našich žáků při talentových zkouškách

V letošním roce jsme opět slavili úspěchy při talentových zkouškách  na školy s uměleckým zaměřením.  Příprava na talentové zkoušky je vždy pro obě strany - žáka i učitele (a také pro rodiče) -  velmi náročným obdobím, a to bez ohledu na obor. Vždyť se rozhoduje o tom, jaká bude budoucnost dítěte, a zda bude moci v životě dělat to, co ho baví! 

Proto s radostí konstatujeme, že jako již tradičně se velmi daří žákům výtvarného oboru, letos jak ze třídy H.Šuraňové Malíkové, tak ze třídy M.Volvovičové. Zde ještě neznáme všechny výsledky.

Za velký úspěch našeho klavírního oddělení považujeme úspěšně vykonané talentové zkoušky a přijetí Rudolfa Grepla ze třídy p.uč. Libora Čapka na Pražskou konzervatoř - obor Klavír. R.Grepl byl úspěšný i na Konzervatoři Pardubice. Na obou školách byl ze všech uchazečů nejlepší!! Gratulujeme jak Rudíkovi, tak panu učiteli!!

Mgr.Vlasta Blažková