Poděkování

Vážení rodiče,

děkujeme všem, kteří věnovali čas vyplnění našeho dotazníku o distanční výuce v ZUŠ v době karantény. Z předběžných výsledků vyplývá, že valná většina respondentů oceňuje přístup naší školy k distanční výuce, což jsme velmi rádi. Vítáme i připomínky, které z průzkumu vyplynuly, protože nám pomohou zlepšit distanční vyučování pro případ dalšího nuceného odloučení učitelů a žáků. Věříme však, že už karanténa v takovém rozsahu jako na jaře vyhlášena nebude.

Děkujeme, že nám pomáháte zlepšit naši práci!

Mgr.Vlasta Blažková

Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka - idatabaze.cz Základní umělecké školy - idatabaze.cz