Kalendář

30. Červen Vydávání vysvědčení 8:30 do 11:00
27. Červen Dramaťácká improliga - sál kina 18:00
23. Červen Absolventský koncert III. 18:00
22. Červen Třídní koncert žáků V. Andršta 18:00

Studio Šikulka

Vážení rodiče,

vzhledem k současné situaci a povinnosti ZUŠ přejít na distanční výuku není možné nejméně do 18.10.2020 zahájit kurzy Studio Šikulka. Velmi nás to mrzí, jakmile se situace změní, budeme se snažit ihned kurzy zahájit. 

Mgr.Vlasta Blažková

Opatření MZd od 18.9.2020

Vážení rodiče, milé děti,

upozorňujeme na nutnost nošení roušky během celého pobytu v ZUŠ včetně vyučování, a to bez ohledu na věkovou kategorii žáků. Vyplývá to z dokumentu z MŠMT - viz citace níže. Výjimku tvoří výuka zpěvu, dechových nástrojů a tanečního oboru. Tato situace nás nikterak netěší, musíme však bohužel nošení roušky vyžadovat.

Brzký konec epidemie přeje Mgr.Vlasta Blažková

Poděkování

Vážení rodiče,

děkujeme všem, kteří věnovali čas vyplnění našeho dotazníku o distanční výuce v ZUŠ v době karantény. Z předběžných výsledků vyplývá, že valná většina respondentů oceňuje přístup naší školy k distanční výuce, což jsme velmi rádi. Vítáme i připomínky, které z průzkumu vyplynuly, protože nám pomohou zlepšit distanční vyučování pro případ dalšího nuceného odloučení učitelů a žáků. Věříme však, že už karanténa v takovém rozsahu jako na jaře vyhlášena nebude.

Děkujeme, že nám pomáháte zlepšit naši práci!

Mgr.Vlasta Blažková

Zahájení kolektivní výuky

Termíny zahájení výuky jednotlivých oborů:

od 2.9.   hudební obor individuální (hudební nástroje, zpěv)

od 7.9.   výtvarný obor, taneční obor, literárně-dramatický obor - soubory, hudební seminář, hudební přípravka, pěvecké sbory, orchestry

Mgr.Vlasta Blažková

Zahájení školního roku 2021/2022 v Lysé nad Labem

Zahájení školního roku 2021/2022 je 1. září v 8.30-15.00 hod. v jednotlivých učebnách. 

Seznam učitelů kteří zahajují  v jiné době (prosím rozklikněte pro zobrazení všech učitelů):

J. Šťastný zahajuje 1. 9. v 17.00 - 18.00 hod. v č. 3

V. Fuhrmanová zahajuje 3. 9. v 13.00 - 16.00 v č. 21

Studio Šikulka - seznamy 2020/2021

Studio Šikulka 2020/2021

Výuka bude probíhat v pondělí 16.00 – 17.45 (předběžně říjen-květen).

Informace o zahájení a průběhu výuky studia dostanou rodiče e-mailem v září.

O zařazení do studia rozhoduje datum podání přihlášky.

 

Šikulka skupina č.1 (pokračovací)

Děti pro děti - ke sledování zde

Streamovaný koncert ZUŠ F.A.Šporka 1.6.2020  https://www.facebook.com/snewsinfo/videos/300223390989990

Děkujeme  všem účinkujícím, jejich učitelům a rodičům, že i přes nucenou distanční výuku připravili a umožnili tak hezký koncert!!

Díky patří i Kinu Lysá nad Labem a televizi Snews za umožnění, přenos a záznam koncertu!!

Mgr.Vlasta Blažková

Stránky

Subscribe to Základní umělecká škola Lysá nad Labem RSS
Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka - idatabaze.cz Základní umělecké školy - idatabaze.cz