Kalendář

18. Listopad Koncert žáků v sále ZUŠ 18:00
4. Listopad Koncert žáků v sále ZUŠ 18:00
21. Říjen Koncert žáků v sále ZUŠ 18:00
20. Říjen Zájezd do Muzea české hudby v Praze 10:30

Závěrečný koncert v KD Milovice

Děkuji všem, kdo se podíleli na přípravě a realizaci Závěrečného koncertu v KD Milovice, který byl skutečně posledním, který se konal pod hlavičkou naší ZUŠ. Byla znát rostoucí úroveň dětských výkonů, dobrá organizace a aktivní zapojení všech vyučujících. Ještě jednou děkuji!!

Mgr.Vlasta Blažková

Cesta kolem světa

Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě, organizaci a provedení 6 představení Cesta kolem světa 30.-31.5.2019!!! Zejména děkujeme Kateřině Klánové za neuvěřitelné nasazení při přípravě, nácviku a provedení představení!! 

Vedení ZUŠ

ZUŠOPEN - Ama Musica v Senátu

Pěvecký sbor AMA Musica  pod vedením Jany Erbenové v sobotu 1.6.2019 reprezentoval naši školu  na ZUŠOPEN  ve Valdštejské zahradě v Praze. Děkujeme za nádherný zážitek z vystoupení spojených pěveckých sborů z celé České republiky!!!

Římský úspěch Rudolfa Grepla

S radostí oznamujeme, že náš mladý klavírista Rudolf Grepl získal o víkendu 23.-24.3.2019 v mezinárodní klavírní soutěži Melos v Římě 1. cenu ve své kategorii!!

Na soutěž ho připravil pan učitel Libor Čapek, který ho do Říma doprovázel. Také on obdržel ocenění poroty za přípravu žáka na soutěž.

Oběma patří naše uznání a  poděkování za nebývalý úspěch, kterého kdy naši žáci dosáhli!!

Stejné uznání si zaslouží také rodiče Greplovi, kteří svého syna v klavírní hře všestranně podporují!

Jen tak dál!!

Soutěže 2018/2019

Stejně jako v každém školním roce se naši žáci účastní nejrůznějších soutěží. Zde jsou výsledky z doposud proběhlých kol. Všem soutěžícím gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy!! Gratulujeme rovněž jejich učitelům a děkujeme za přípravu na soutěže, která vyžaduje pracovní úsilí výrazně vyšší, než jsou standardní pracovní povinnosti.

Beethovenovy Teplice - celostátní soutěž

Rekonstrukce ZUŠ - bezpečnost provozu

Vážení rodiče,

od středy 20.3.2019 bude probíhat rekonstrukce IV.NP, střechy a fasády na budově ZUŠ F.A.Šporka. Při příchodu do školy se bude procházet staveništěm, které bude označeno. Upozorňujeme na nutnost dbát o své bezpečí při příchodu do školy a na zákaz vstupu do označených prostor staveniště. Výuka  a běžný provoz školy nebude stavbou omezen. Výuka bude probíhat podle standardního rozvrhu. 

Žáci, záměstnanci i ostatní návštěvníci se budou řídit Příkazem ředitelky, který najdete na odkazu níže.

Mgr.Vlasta Blažková

ředitelka ZUŠ

Ukončení činnosti pobočky v Milovicích

Informace pro rodiče žáků z pobočky v Milovicích

Stránky

Subscribe to Základní umělecká škola Lysá nad Labem RSS
Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka - idatabaze.cz Základní umělecké školy - idatabaze.cz