Distanční výuka od 14.10.2020

Vážení rodiče,
jak jste jistě zaregistrovali, od 14.10.2020 byla opět zakázana osobní přítomnost žáků v ZUŠ stejně jako v ostatních školách. Od středy 14.10.2020 přejdeme tedy znovu na distanční výuku ve všech oborech bez výjimky, stejně, jako tomu bylo minulý týden. 
Přejeme si z celého srdce, aby toto opatření skutečně skončilo 1.11.2020. Rozesílali jsme tuto zprávu také emailem, je možné, že vám přijde tolikrát, kolik oborů vaše dítě navštěvuje. Při předchozím způsobu hromadných emailů se zprávy nedostávaly ke všem, proto jsme zvolili tento postup.

Výuka od 12.10.2020

Vážení rodiče,
 
od 12.10.2020 bude v ZUŠ F.A.Šporka na základě Opatření MŠMT probíhat individuální výuka v hudebním oboru způsobem 1 učitel + 1 žák. Všechny ostatní hromadné obory budou do 23.10. pokračovat distančně.
Dny 26. a 27.10.2020 vyhlásilo MŠMT jako dny volna, v ZUŠ se tedy v týdnu od 26.10. do 30.10.2020 nevyučuje - děti mají delší podzimní prázdniny.
Mgr.Vlasta Blažková
 
Sada opatření pro školy – od 12. října do 23. října 2020

Studio Šikulka

Vážení rodiče,

vzhledem k současné situaci a povinnosti ZUŠ přejít na distanční výuku není možné nejméně do 18.10.2020 zahájit kurzy Studio Šikulka. Velmi nás to mrzí, jakmile se situace změní, budeme se snažit ihned kurzy zahájit. 

Mgr.Vlasta Blažková

Opatření MZd od 18.9.2020

Vážení rodiče, milé děti,

upozorňujeme na nutnost nošení roušky během celého pobytu v ZUŠ včetně vyučování, a to bez ohledu na věkovou kategorii žáků. Vyplývá to z dokumentu z MŠMT - viz citace níže. Výjimku tvoří výuka zpěvu, dechových nástrojů a tanečního oboru. Tato situace nás nikterak netěší, musíme však bohužel nošení roušky vyžadovat.

Brzký konec epidemie přeje Mgr.Vlasta Blažková

Poděkování

Vážení rodiče,

děkujeme všem, kteří věnovali čas vyplnění našeho dotazníku o distanční výuce v ZUŠ v době karantény. Z předběžných výsledků vyplývá, že valná většina respondentů oceňuje přístup naší školy k distanční výuce, což jsme velmi rádi. Vítáme i připomínky, které z průzkumu vyplynuly, protože nám pomohou zlepšit distanční vyučování pro případ dalšího nuceného odloučení učitelů a žáků. Věříme však, že už karanténa v takovém rozsahu jako na jaře vyhlášena nebude.

Děkujeme, že nám pomáháte zlepšit naši práci!

Mgr.Vlasta Blažková

Zahájení kolektivní výuky

Termíny zahájení výuky jednotlivých oborů:

od 2.9.   hudební obor individuální (hudební nástroje, zpěv)

od 7.9.   výtvarný obor, taneční obor, literárně-dramatický obor - soubory, hudební seminář, hudební přípravka, pěvecké sbory, orchestry

Mgr.Vlasta Blažková

Studio Šikulka - seznamy 2020/2021

Studio Šikulka 2020/2021

Výuka bude probíhat v pondělí 16.00 – 17.45 (předběžně říjen-květen).

Informace o zahájení a průběhu výuky studia dostanou rodiče e-mailem v září.

O zařazení do studia rozhoduje datum podání přihlášky.

 

Šikulka skupina č.1 (pokračovací)

Stránky

Subscribe to Základní umělecká škola Lysá nad Labem RSS
Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka - idatabaze.cz Základní umělecké školy - idatabaze.cz