Naši klavíristé opět září!!

Ve dnech 10.-12.6.2022 se konala prestižní klavírní soutěž Prague Junior Note, které se zúčastnili čtyři naši mladí klavíristé. A všichni velmi dobře uspěli - Ema Šlechtová a Pavel Bárta ze třídy p.uč.Elliny Belčikové získali v těžké konkurenci Čestné uznání. Nela Špringrová získala ve své kategorii 2.cenu a Rudolf Grepl vybojoval  dokonce  1.cenu v této talenty nabité soutěži!! Oba připravil p.uč.Libor Čapek.

Všem srdečně gratultujeme, děkujeme jim  za šíření dobrého jména naší školy a radujeme se z jejich zaslouženého úspěchu!!

Mgr.Vlasta Blažková

Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka - idatabaze.cz Základní umělecké školy - idatabaze.cz