Komorní orchestr

Požadavky na členy

  1. zběhlost ve hře na zvolený nástroj odpovídající repertoáru souboru   
  2. pravidelná docházka a zodpovědná příprava

Základní informace

Nejmladším z našich "velkých" souborů je komorní orchestr. Vznikl především z potřeby najít uplatnění pro žáky smyčcového oddělení a žáky dechového oddělení, kteří nenajdou uplatnění např.v jazzovém orchestru. Oficiální vznik se datuje od školního roku 2009/2010, již dříve však byli žáci houslové třídy zapojováni do různých souborů, ti zdatnější si  mohli zahrát i po boku svých pedagogů na Koncertu učitelů. Díky vzrůstajícímu počtu žáků ve smyčcovém oddělení bylo možné sestavit malý smyčcový orchestr se sekcí dechových dřevěných nástrojů. Brzy po zahájení činnosti se orchestr spojil s pěveckými sbory a výsledkem jsou pravidelná společná vystoupení. Repertoár pro orchestr v ne zcela tradičním obsazení aranžoval  především jeho  zakladatel Josef Švejda, který vybraná díla upravoval podle technických možností dětí. Některé skladby aranžuje také vedoucí Jazz Orchestra - Vít Andršt, krátce i Martin Blažek a nyní současný dirigent Pavel Stříbrný.
Orchestr má za sebou řadu zdařilých koncertů v Lysé nad Labem, zájezd a vystoupení ve družebním městě Břeclav, vystoupení na Festivalu studentských orchestrů v Horních Počernicích. 
Věříme, že se náš komorní orchestr postupně bude rozvíjet  a bude stejně důležitou složkou života školy podobně jako pěvecké sbory a Jazz Orchestra.

Vedoucí souboru

Akce

16. 06. 2014

Na tomto výjimečném koncertě byl pokřtěn náš pěvecký sbor pod vedením Jany Erbenovén na "Ama Musica" a velmi dojemné bylo "rozloučení" s panem Josefem Švejdou. Ten na naší škole působil neuvěřitelných 35 let (mimo jiné) jako učitel, ředitel, aranžér a dirigent.