Jazz Orchestra

Požadavky na členy

  1. zběhlost ve hře na zvolený nástroj odpovídající repertoáru souboru   
  2. pravidelná docházka a zodpovědná příprava

Základní informace

Od doby svého vzniku ve školním roce 1999/2000 má za sebou Jazz Orchestra pod vedením zakládajícího učitele Víta Andršta dlouhou cestu naplněnou prací a ověnčenou úspěchy. Na míru šité aranže svého dirigenta zvládají mladí jazzmani tak dobře, že již třikrát se jim podařilo probojovat se do Celostátního kola soutěže ZUŠ jazzových orchestrů a získat tam vždy 3.místo. Obstát v konkurenci velkých ZUŠ z celé republiky je skutečně těžké, proto považujeme tyto výsledky za velký úspěch svědčící o kvalitě práce vedoucícho orchestru.
Během let se obsazení orchestru již nekolikrát obměnilo, ale nadšení a chuť do práce zůstává. Jazz Orchestra uspořádá do roka několik koncertů, jednak v rámci školních akcí, a také se na pozvání účastní akcí jiných pořadatelů - např.Festival jazzových orchestrů v Horních Počernicích apod..
Jazz Orchestra je stejně jako pěvecké sbory a komorní orchestr vizitkou naší školy.

Vedoucí souboru

Akce