Důležité!!! Informace o zahájení výuky v ZUŠ od 18.5.2020

Vážení rodiče,

od  18.5.2020 zahajujeme provoz v ZUŠ pro zájemce o prezenční výuku. V případě zájmu o osobní docházku dětí do ZUŠ je třeba se emailem přihlásit svému vyučujícímu a na první hodinu přinést podepsané Čestné prohlášení (najdete v sekci Formuláře nebo na odkazu níže). I nadále bude část výuky probíhat distančně, v případě některých učitelů v rizikové skupině výhradně distančně. Výuka bude probíhat za zvýšených hygienických opatření, rozvrhy zejména kolektivního vyučování budou upraveny tak, aby se pokud možno jednotlivé skupiny nepotkaly, ve škole bude v průběhu dne vícekrát probíhat dezinfekce společných prostor, lavic… .

Od 18.5.2020 zahájíme prezenční výuku takto:

Hudební obor individuální výuka – rozvrhy stanovují učitelé po dohodě se žáky nebo rodiči

Hudební obor – pěvecká průprava - rozvrhy  a složení skupin stanovuje J.Erbenová po dohodě se žáky nebo rodiči

Taneční obor – přesný rozvrh jednotlivých skupin a ostatní podrobnosti provozu vám sdělí vyučující K.Klánová

Výtvarný obor M.Volvovičová – přesný rozvrh zkrácených bloků a fungování VO za zvýšených hygienických opatření vám sdělí vyučující.

Výtvarný obor ak.mak.H. Malíková – bude i nadále probíhat distanční formou (vyučující v rizikové skupině)

Výtvarný obor Mgr.Drahomíra Hermanová Říhová – prozatím v pracovní neschopnosti, výuka je suplována distančně.

Literárně dramatický obor – rozdělení do skupin, rozvrh a průběh výuky vám sdělí Mgr.K.Urbánková

Výuka ostatních předmětů a zejména hudebního oboru – pěvecké sbory vyjma pěvecké průpravy, orchestr, soubory, hudební seminář – budou i nadále probíhat distančně.

Připravili jsme zásadní pravidla pro bezpečný provoz v ZUŠ, která budou muset žáci i učitelé dodržovat. Pravidla vycházejí z dokumentu MŠMT „Ochrana zdraví a provoz základních uměleckých škol v období do konce školního roku 2019/2020“.

Pro žáky jsou stanoveny tyto podmínky:

 1. Žáci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická opatření. Při příchodu ke škole se nesmí shlukovat do větších skupin.
 2. Žák na první hodině odevzdá podepsané Čestné prohlášení. Bez tohoto prohlášení je žákům zakázán vstup do školy!
 3. Žák je vybaven rouškou a sáčkem na uložení roušky.
 4. Do školy je zakázán vstup žákům s příznaky infekce dýchacích cest (kašel, rýma, zvýšená   teplota, ztráta chuti a čichu).  Škola má v případě zjištění, že žák vykazuje některé  symptomy, povinnost kontaktovat hygienickou stanici!
 5. Vstup do budovy je umožněn pouze žákům, nikoliv rodičům nebo jiným doprovázejícím   osobám. Žáci přicházejí do budovy školy maximálně 5 minut před zahájením své hodiny a po jejím skončení neprodleně opustí budovu školy.
 6. Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách školy roušky (chodby, sociální zařízení….).
 7. Žák se před vstupem do třídy zuje a umyje si ruce. Ve třídě použije bezoplachovou dezinfekci, která bude ve třídě k dispozici. Na WC bude k dispozici mýdlo, dezinfekce a papírové ručníky. Zásobníky s dezinfekcí budou k dispozici také na každém patře na chodbě.
 8. Při výuce je možné při dodržení odstupu 2m (min. 1,5m) roušku odložit. Pokud dochází  k bližšímu kontaktu,  rouška je nutná i při výuce. Žák si uloží roušku do sáčku. Povinnost nosit roušku se netýká výuky hry na dechové nástroje a výuky zpěvu.
 9. Veškeré používané společné pomůcky budou dezinfikovány. Klaviatury u klavíru po každém žákovi, pomůcky ve VO budou po použití v jedné skupině dány do karantény.

Zvažte, jestli není vaše dítě v rizikové skupině  - přesné definice rizikových osob najdete na formuláři Čestného prohlášení /sites/default/files/cestne_prohlaseni_zus.docx.

Rizikovost uměleckých oborů zveřejněná na webu MŠMT:

„Výuka na ZUŠ používá výukové metody, které jsou kontaktní (např. oprava správného držení těla, držení nástroje, demonstrace a předehrávání učitelem, fyzický kontakt mezi žáky). Tyto metody hrají klíčovou roli v efektivitě vyučovacího procesu.

 • vyšší míra rizika: Hudební obor – zpěv a dechové nástroje; Taneční a literárně dramatický obor
 • nižší míra rizika: Hudební obor – výuka studijních zaměření, při které žák i učitel sdílejí stejný hudební nástroj; Výtvarný obor“

Věříme, že výše uvedená opatření nám pomohou překonat tuto obtížnou situaci bez úhony, a budeme se znovu moci svobodně setkávat v novém školním roce. V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte buď na svého učitele nebo na emaily info@zuslysa.cz, blazkova@zuslysa.cz .

Pevné zdraví přeje

Mgr.Vlasta Blažková, ředitelka ZUŠ                                                                                                        

 

 

Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka - idatabaze.cz Základní umělecké školy - idatabaze.cz