Distanční výuka od 5.10.2020

Vážení rodiče, milí žáci,

jak jsme předpokládali, bohužel naše škola musí od 5.10.2020 do 18.10.2020 opět vyučovat distančně. Budete stejně jako na jaře kontaktováni jak vedením školy, tak učiteli a dohodnete si spolu podrobnosti distanční výuky. Budeme se snažit i v této situaci dodržovat rozvrhy, je však jasné, že to z více důvodů nebude vždy možné ( dítě ve družině, školní distanční výuka apod, režim rodiny apod...). Proto bude naše spolupráce s vámi opět založena na vzájemné dohodě mezi učitelem a žákem. Pro děti není výuka v ZUŠ povinná, věříme však, že stejně jako my, i vy budete chtít neztratit kontakt a v základním uměleckém vzdělávání pokračovat i distanční formou. 

Věřme, že tahle nestandardní situace brzy pomine :-).

Mgr.Vlasta Blažková

Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka - idatabaze.cz Základní umělecké školy - idatabaze.cz