Koncert pro Japonsko

Koncert pro Japonsko

Každému, kdo se 11.března 2011 podíval na internet či na zprávy v televizi, se naskytl děsivý obraz přírodní katastrofy v Japonsku. V dalších dnech jsme pak se smutkem v duši mohli sledovat následky ničivého zemětřesení a vlny tsunami, která se přehnala přes japonské pobřeží.

Pohled na lidské utrpení, byť odehrávající se na druhém konci světa, ve většině z nás vyvolává soucit a potřebu nějakým způsobem pomoci. Proto, když od p.uč.Aleny Žákové vzešel nápad uspořádat charitativní koncert, neřešili jsme, jestli ho uspořádat, ale kde, kdy, kdo bude vystupovat, jak se koncert zabezpečí. Spolupořadatelem se stalo kino LUFT, které nám poskytlo sál bez nároku na pronájem, bezplatně zajistilo osvětlení a ozvučení koncertu, dalo vytvořit velmi poutavý plakát a reklamní bannery. Dalším subjektem, který se do organizace akce zapojil, byla Střední škola oděvního a grafického designu, která v rámci koncertu nabídla k prodeji mimořádně zdařilé grafické práce svých studentů.

Volba termínu padla na 11.dubna 2011- shodou okolností přesně na den po měsíci od katastrofálních událostí. Mimořádná akce si žádá také mimořádný program. Proto na koncertě vystoupili jako sólisté především žáci, kteří získali ocenění v okresních a krajských kolech letošních soutěží. Do programu bylo třeba zapojit co nejvíce dětí - chtěli jsme co největšímu počtu žáků zprostředkovat dobrý pocit z toho, že mohou tím, co umí, někomu pomoci. Vystoupení pěveckého sboru a orchestru, které jsou nejpočetnějšími soubory ve škole,  tedy nebylo náhodné.

Po všech přípravách jsme s netrpělivostí očekávali, kolik návštěvníků se na naši společnou akci dostaví. Plný sál kina nás velmi mile překvapil, stejně jako dlouhotrvající potlesk po jednotlivých žákovských výkonech. Věříme, že návštěvníci koncertu s námi strávili příjemných cca 95 minut, a odnesli si (kromě hřejivého pocitu z pomoci potřebným) i hezký kulturní zážitek.

A co všechny zainteresované po vydařeném koncertě potěšilo nejvíc? Celková vybraná částka z dobrovolného vstupného a prodeje výtvarných prací činila neuvěřitelných 17 200,-Kč !! Suma byla ihned 12.4.2011 zaslána na konto organizace ADRA č.40284028/0300 s variabilním symbolem 394 určeným na humanitární pomoc Japonsku.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě koncertu – žákům a učitelům ZUŠ F.A.Šporka, Lucii Jursíkové (kino Luft) a Monice Kameníkové ze Střední školy oděvního a grafického designu. Na propagaci koncertu spolupracovali také Monika a Pavel Krejčí, tiskárna a vydavatelství M–Inzert (plakáty A3 30 ks),  Aleš Urban, reklamní agentura Studio Aleš (bannery), Ondřej Junek a Kateřina Blahutová, reklamní agentura Stick Art (400 ks letáků).

Děkujeme Vám všem, kdo jste přispěli na pomoc zemětřesením postiženému Japonsku!

Za pořadatele Bc.Vlasta Blažková

Datum konání: 
Pondělí, 11 Duben, 2011 - 18:00
Fotogalerie: 
Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka - idatabaze.cz Základní umělecké školy - idatabaze.cz