Vyhlášení ředitelského volna 24.-28.6.2019

č.j.ZUŠ/115/2019                                                                  V Lysé nad Labem 10.6.2019

Vážení rodiče,

vzhledem k postupu prací při rekonstrukci v ZUŠ F.A.Šporka a v souladu s § 24 odst. 2 zák. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji na dny 24.-28.6.2019 ředitelské volno pro žáky ZUŠ F.A.Šporka v Lysé nad Labem. Školní rok zde bude ukončen 21.6.2019, vysvědčení bude vydáváno v tento den.

Volno se netýká provozu poboček v Milovicích (bylo vyčerpáno při stěhování pobočky v prosinci 2018) a v Kostomlatech nad Labem. Na pobočkách bude probíhat běžný provoz až do 28.6.2019. 

Doufám, že se v září potkáme už ve zrekonstruovaných prostorách.                                                                                                     

Mgr.Vlasta Blažková, ředitelka ZUŠ

 

Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka - idatabaze.cz Základní umělecké školy - idatabaze.cz