Kalendář

19. Prosinec Vánoční koncert žáků v sále ZUŠ 17:30
16. Prosinec Vánoční koncert v kině 18:00
13. Prosinec Třídní večer žáků J. Erbenové 18:00
10. Prosinec Třídní večer žáků E. Belčikové 17:30
5. Prosinec Čertovská pohádka (sál kina, vstupenky v předprodeji v ZUŠ) 18:00
5. Prosinec Koncert žáků v sále ZUŠ 17:30
4. Prosinec Čertovská pohádka (sál kina, vstupenky v předprodeji v ZUŠ) 18:00
3. Prosinec Adventní koncert žáků v sále ZUŠ 18:00
1. Prosinec Rozsvěcení vánočního stromu ve Stratově 0:00
30. Listopad Rozsvěcení vánočního stromu v Lysé nad Labem 0:00
30. Listopad Rozsvěcení vánočního stromu v Kostomlatech nad Labem 0:00
28. Listopad Třídní večer žáků V. Podrazila 17:30
21. Listopad Koncert žáků v sále ZUŠ 17:30
15. Listopad Sametový koncert v evangelickém kostele v Lysé nad Labem 18:00

Římský úspěch Rudolfa Grepla

S radostí oznamujeme, že náš mladý klavírista Rudolf Grepl získal o víkendu 23.-24.3.2019 v mezinárodní klavírní soutěži Melos v Římě 1. cenu ve své kategorii!!

Na soutěž ho připravil pan učitel Libor Čapek, který ho do Říma doprovázel. Také on obdržel ocenění poroty za přípravu žáka na soutěž.

Oběma patří naše uznání a  poděkování za nebývalý úspěch, kterého kdy naši žáci dosáhli!!

Stejné uznání si zaslouží také rodiče Greplovi, kteří svého syna v klavírní hře všestranně podporují!

Jen tak dál!!

Soutěže 2018/2019

Stejně jako v každém školním roce se naši žáci účastní nejrůznějších soutěží. Zde jsou výsledky z doposud proběhlých kol. Všem soutěžícím gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy!! Gratulujeme rovněž jejich učitelům a děkujeme za přípravu na soutěže, která vyžaduje pracovní úsilí výrazně vyšší, než jsou standardní pracovní povinnosti.

Beethovenovy Teplice - celostátní soutěž

Rekonstrukce ZUŠ - bezpečnost provozu

Vážení rodiče,

od středy 20.3.2019 bude probíhat rekonstrukce IV.NP, střechy a fasády na budově ZUŠ F.A.Šporka. Při příchodu do školy se bude procházet staveništěm, které bude označeno. Upozorňujeme na nutnost dbát o své bezpečí při příchodu do školy a na zákaz vstupu do označených prostor staveniště. Výuka  a běžný provoz školy nebude stavbou omezen. Výuka bude probíhat podle standardního rozvrhu. 

Žáci, záměstnanci i ostatní návštěvníci se budou řídit Příkazem ředitelky, který najdete na odkazu níže.

Mgr.Vlasta Blažková

ředitelka ZUŠ

Ukončení činnosti pobočky v Milovicích

Informace pro rodiče žáků z pobočky v Milovicích

Úspěchy tanečního a literárně-dramatického oboru

Úspěchy letos zažívají nejen mladí hudebníci, ale i jejich kolegové z tanečního a literárně dramatického oboru. Naše choreografie s názvem Žně získala v krajském kole soutěže ZUŠ bronzové pásmo, choreografie Listopad se umístila ve pásmu stříbrném.

Literárně-dramatický obor se účastnil krajského kola soutěže Dětská scéna, kde postoupil do kola celostátního Jan Němec ze třídy Kateřiny Urbánkové. Žáci LDO se také zúčastnili krajské přehlídky Dětská scéna v Novém Strašecí a byli navrženi na postup do celostátní přehlídky.

Vynikající úspěchy našich mladých muzikantů!!

Našemu hudebnímu oboru se letos neuvěřitelně daří. Naši žáci se zúčastnili několika soutěží a několik jich na ně ještě čeká. V mezinárodní soutěži Beethovenovy Teplice obdržel Rudolf Grepl ze třídy Libora Čapka Čestné uznání I.stupně. V mezinárodní soutěži Pro Bohemia Ostrava získal klavírista Rudolf Grepl  2.cenu v I.kategorii a Tereza Greplová ze třídy Jany Jehličkové Čestné uznání ve II.kategorii  ve zpěvu.

Výsledkové listiny soutěží

Krajské kolo soutěže ZUŠ ve zpěvu v Benátkách nad Jizerou

http://www.soutezezus.cz/souteze/vysledkova_listina/?id_kola=4422    

Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na bicíc nástroje

http://www.soutezezus.cz/souteze/vysledkova_listina/?id_kola=4425

Okresní přehlídka tanečních oborů ZUŠ 

Stránky

Subscribe to Základní umělecká škola Lysá nad Labem RSS
Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka - idatabaze.cz Základní umělecké školy - idatabaze.cz